Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

DNA-molekylens grundläggande struktur

Nukleinsyror är uppbyggda av nukleotider

CTP (cytidintrifosfat). CTP (cytidintrifosfat).

Ribos

Sockerarten i nukleinsyrans ryggrad är en ribos (socker med fem kolatomer), β-furanos.

β-furanos. β-furanos.

Kvävebaser

Det finns två typer av kvävebaser: Pyrimidiner, som består av en sex-ring, och puriner, som består av en fem- plus en sex-ring.

Pyrimidiner. Pyrimidiner.

Puriner. Puriner.

Sök

Kurser