Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

avd f biologiska babblerierAvd. f. biologiska babblerier

Biologer bara busar. Bortom blommor, bin betraktas babblerier. Besynnerligt!

avd f fysikaliska fanigheterAvd. f. fysikaliska fånigheter

Fysiker får flera fina fånigheter fördelade.

avd f kemiska knasigheterAvd. f. kemiska knasigheter

Kemister kan konstruera krystade klurigheter. Knasigt!

avd f matematiska muntrationerAvd. f. matematiska muntrationer

Muntra matematiker möter måhända mystiska magiker? Många muntrifikationer meddelas!

knep-och-knapKnep & knåp

Kan kandidaten klara kluriga knep? Knåpkunskap kan kanske krävas!

Studiegajden1074118 520 292studieteknik

Vill du ha högsta betyg i allt? Häng med i min artikelserie redan från början! Start måndagen den 27 augusti 2018.

Missa inget!

Följ mig på sociala medier, så du inte missar något:

Eller följ hela den här serien med RSS! (Förresten, vad är RSS för något?)

Innehåll

Kurser på Magnus Ehingers undervisning

biologi 1
Biologi 1
biologi 2
Biologi 2
bioteknik
Bioteknik
experimentell fysik och kemi
Ex­pe­ri­men­tell fysik & kemi
kemi 1
Kemi 1
kemi 2
Kemi 2
matematik
Matematik
Naturkunskap 1
Naturkunskap 1
naturkunskap 2
Naturkunskap 2
gymnasiearbete
Gymnasiearbete

Kursscheman till Biologi 1-kursen

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Biologi 1.

Om du inte vill/kan använda något av mina kursscheman rakt av, så titta istället på den veckoplanering jag också har lagt in här. I den finns också kopplingar till kursmålen, samt förslag på la­bo­ra­tion­er/övningar att göra, kopplade till respektive avsnitt.

Innehåll

Introduktion till Biologi 1

introduktionMin in­tro­duk­tions­lek­tion till kur­sen i Biologi 1. Läs den, och förstå varför biologi är så viktigt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cell­bio­lo­gi-lektioner

cellbiologiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om cell­bio­lo­gi till kur­sen i Biologi 1. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cellgenetik-lektioner

cellgenetikMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Cellgenetik (mo­le­ky­lär­ge­ne­tik) till kur­sen i Biologi 1. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner i etologi och be­te­en­de­eko­lo­gi

etologi beteendeekologiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Etologi och be­te­en­de­eko­lo­gi. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Inaktuella lektioner om etologi och be­te­en­de­eko­lo­gi

I den här kategorin ligger lektioner som inte längre passar med mitt sätt att undervisa, men som jag ändå vill behålla på grund av deras innehåll.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Ekologi-lektioner

ekologiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Ekologi. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner i Klassisk genetik

klassisk genetikMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Klassisk genetik. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om evolution och sys­te­ma­tik

evolution systematikMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Evo­lu­tion, evo­lu­tions­teo­ri och sys­te­ma­tik. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Inaktuella lektioner om evolution och sys­te­ma­tik

I den här kategorin ligger lektioner som inte längre passar med mitt sätt att undervisa, men som jag ändå vill behålla på grund av deras innehåll.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Värld att bevara

varld att bevaraMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar på temat "Värld att bevara". Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar till kur­sen i Biologi 1

introduktion
Introduktion
cell­bio­lo­gi
Cell­bio­lo­gi
cellgenetik
Cellgenetik
evolution och sys­te­ma­tik
Evolution och sys­te­ma­tik
etologi
Etologi
ekologi
Ekologi
varld att bevara
Värld att bevara
ovrigt
Övrigt
 

Introduktion

introduktionInstruktion för hur man skriver riktigt bra labb­rap­por­ter samt några in­le­dan­de labb­­in­struk­tioner till kur­sen i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cellbiologi

cellbiologiLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör cell­bio­lo­gi, lämp­li­ga i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Evolution och sys­te­ma­tik

evolution och systematikLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör Evo­lu­tion och sys­te­ma­tik, lämp­li­ga i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cellgenetik

cellgenetikLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör cell­ge­ne­tik (cell­del­ning och pro­te­in­syn­tes), lämp­li­ga i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Ekologi

ekologiLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar som har med Ekologi att göra till kur­sen i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Etologi

etologiLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör Etologi, lämp­li­ga i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Värld att bevara

varld att bevaraLaborationer och öv­ning­ar som har med miljökunskap att göra till kur­sen i Biologi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Slutprov o.dyl. i Biologi 1

slutprovBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cellgenetik-prov

cellgenetikBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör cellens genetik och mo­le­ky­lär­bio­lo­gi i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cell­bio­lo­gi-prov

cell­bio­lo­giIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör grund­lägg­an­de cell­bio­lo­gi i Biologi 1 (och Biologi A). För gamla prov som handlar om cellens genetik och mo­le­ky­lär­bio­lo­gi (replikation, transkription, translation o.dyl.), se mina prov i Cellgenetik.

Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till de nåra av de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Prov i klassisk genetik

klassisk_genetikBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör klassisk genetik i kur­sen i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till några av de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Prov i evo­lu­tions­teo­ri och sys­te­ma­tik

evolutionBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör evo­lu­tions­teo­ri och sys­te­ma­tik till kur­sen i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till några av de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Prov i etologi och be­te­en­de­eko­lo­gi

etologiBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör etologi och be­te­en­de­eko­lo­gi till kur­sen i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Ekologi-prov

ekologiBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov som berör ekologi i kur­sen i Biologi 1 (och Biologi A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Till in­stu­de­rings­frå­gorna finns det inget facit, och det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Till de gamla proven har jag dock tagit med facit också. Håll till godo!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Prov i Miljökunskap ("Värld att bevara")

varld-att-bevaraIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Värld att bevara till kur­sen i Biologi 1 (delvis från Na­tur­kun­skap A). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska-resurser-pa-natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Biologi 1, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som biologilärare.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Kursscheman till Biologi 2-kursen

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Biologi 2 (och Biologi B).

Introduktion till Biologi 2

introduktionMin in­tro­duk­tions­lek­tion till kur­sen i Biologi 2. Den är för­visso ex­tremt torr, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner (videogenomgångar) i Cell- och mo­le­ky­lär­bio­lo­gi

cell­bio­lo­giMina videogenomgångar om cell- och mo­le­ky­lär­bio­lo­gi till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Fysiologins grunder

fysiologins grunderMina lek­tions­an­teck­ning­ar om den grund­lägg­an­de fysiologin till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Mat och mat­spjälk­ning

mat och matspjalkningMina video­ge­nom­gång­ar och lek­tions­an­teck­ning­ar om mat och mat­spjälk­ning till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Nervsystemet

nervsystemetMina lek­tions­an­teck­ning­ar om nerv­sy­ste­met till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Sinnesorganen

sinnesorganenMina lek­tions­an­teck­ning­ar om sinnesorganen till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Hormonsystemet

hormonsystemetMina lek­tions­an­teck­ning­ar om hor­mon­sy­ste­met till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Rörelseapparaten

rorelseapparatenMina lek­tions­an­teck­ning­ar om rö­rel­se­ap­par­at­en till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Gasutbyte och cirkulation

cirkulationMina lek­tions­an­teck­ning­ar och video­ge­nom­gång­ar om gas­ut­byte, and­ning och cir­ku­la­tions­sys­te­met till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Immunsystemet

immunsystemetMina lek­tions­an­teck­ning­ar om im­mun­syst­em­et till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Sex, kärlek & STD

karlek sex STDMina lek­tions­an­teck­ning­ar om sex, kärlek och STD till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Fosterutveckling

fosterutvecklingMina lek­tions­an­teck­ning­ar om fosterutveckling till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Växt- och svamp­fy­sio­lo­gi-lektioner

vaextfysiologiMina lek­tions­an­teck­ning­ar om växt- och svamp­fy­sio­lo­gi till kur­sen i Biologi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Allmänt

allmantInstruktion för hur man skriver riktigt bra labb­rap­por­ter i Biologi 2-kursen.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cell­bio­lo­gi & genteknik

cellbiologiHandledningar till några la­bo­ra­tion­er i cell­bio­lo­gi & genteknik till kur­sen Biologi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Växtfysiologi

vaxtfysiologiHandledningar till några la­bo­ra­tion­er i Växt­fy­sio­lo­gi till kur­sen Biologi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Humanfysiologi

humanfysiologiHandledningar till några la­bo­ra­tion­er i Hu­man­fy­sio­lo­gi till kur­sen Biologi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Övriga handledningar

ovrigtHandledningar till några la­bo­ra­tion­er i kur­sen Biologi 2 (och gamla Biologi B). Varken mer eller mindre. 😉

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Slutprov o.dyl. i Biologi 2

slutprovBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Biologi 2 (och gamla Biologi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Cell­bio­lo­gi-prov

cellbiologiGamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor rörande cell­bio­lo­gi till kur­sen i Biologi 2 (och gamla Biologi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Växtfysiologi-prov

växtfysiologiGamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor rörande Växt­fy­sio­lo­gi till kur­sen i Biologi 2 (och gamla Biologi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Humanfysiologi-prov

humanfysiologiGamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor rörande Hu­man­fy­sio­lo­gi till kur­sen i Biologi 2 (och gamla Biologi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Prov om Livscykler

livscyklerGamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor rörande Livscykler till kur­sen i Biologi 2 (och gamla Biologi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Biologi 2, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som lärare eller allmänt intresserad av forsk­nings­me­to­dik och vetenskapsteori.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Kursscheman till Bioteknik-kursen

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Bioteknik.

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Bioteknik, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som lärare i bioteknik.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Introduktion till Bioteknik

Min in­tro­duk­tions­lek­tion till kur­sen i Bioteknik. Den är för­visso ex­tremt torr, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner i mik­ro­bio­lo­gi

Mina lek­tions­an­teck­ning­ar i grund­lägg­an­de mik­ro­bio­lo­gi till kur­sen i Bioteknik. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Nukleinsyrornas struktur och kemi

nukleinsyrornas struktur och kemiFör att riktigt förstå hur DNA- och RNA-mo­le­ky­ler­na fungerar, måste man först ha en gedigen förståelse av deras struktur och kemi. Därför finner du här mina lek­tions­an­teck­ning­ar om just nukleinsyrornas struktur och kemi till kur­sen i Bioteknik. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

DNA-mo­le­ky­ler­nas funktion

DNA molekylernas funktionHur DNA-mo­le­ky­ler­na fungerar, det är nyckeln till gåtan om hur själva livet fungerar! Än vet vi inte allt, men det finns ändå mycket att lära för dig som läser Bioteknik. Därför finner du här mina lek­tions­an­teck­ning­ar om just DNA-mo­le­ky­ler­nas funktion till kur­sen i Bioteknik. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

RNA-mo­le­ky­ler­nas funktion

RNA molekylernas struktur och funktionHur RNA-mo­le­ky­ler­na fungerar är intimt för­knip­pat med hur DNA-mo­le­ky­len fungerar. Men framför allt är det viktigt att förstå dess funktion för att också kunna förstå hur pro­te­in­er uppstår och verkar i cellen. Därför finner du här mina lek­tions­an­teck­ning­ar om just RNA-mo­le­ky­ler­nas funktion till kur­sen i Bioteknik. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Proteinernas struktur och funktion

Proteinerna styr nästan alla kemiska reaktioner som sker i cellen. för att lära sig om hur kroppen fungerar, frisk eller sjuk, hur organismer samverkar varandra och hur allt liv hänger ihop är det nödvändigt att förstå hur pro­te­in­er bildas, hur de ser ut, hur de fungerar, och varför.

Därför finner du här mina lek­tions­an­teck­ning­ar om just pro­te­in­ernas struktur och funktion till kur­sen i Bioteknik. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

La­bo­ra­tion­er i grund­lägg­an­de mik­ro­bio­lo­gi

grundlaggande-mikrobiologiLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör grund­lägg­an­de mik­ro­bio­lo­gi, lämp­li­ga till kur­sen i Bioteknik.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Jobba med DNA

jobba-med-DNALabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör DNA och DNA-tek­no­lo­gi, lämp­li­ga till kur­sen i Bioteknik.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Jobba med pro­te­in­er

jobba-med-proteinerLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör pro­te­in­er, deras struktur och funktion, lämp­li­ga till kur­sen i Bioteknik.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Gen-etik

gen-etikInstruktioner till några vär­de­rings­öv­ning­ar som berör genetik och etiska ställ­nings­ta­gan­den, lämp­li­ga till kur­sen i Bioteknik.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Instruktioner

Recept m.m.

receptRecept på buffertar, tips om var man kan köpa saker m.m. till kur­sen i Bioteknik.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Recept, tips m.m.

Gamla prov i Bioteknik


Slutprov o.dyl.

DNA

Mikrobiologi

Proteiner

RNA

Slutprov o.dyl. i Bioteknik

Blandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Bioteknik. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

DNA-prov i Bioteknik

Några gamla prov på temat DNA att öva på inför din egen skriv­ning. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Mikrobiologi-prov i Bioteknik

Några gamla prov på temat mik­ro­bio­lo­gi att öva på inför din egen skriv­ning. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Protein-prov i Bioteknik

Några gamla prov på temat pro­te­in­er att öva på inför din egen skriv­ning. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

RNA-prov i Bioteknik

Några gamla prov på temat RNA att öva på inför din egen skriv­ning. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kursscheman till kur­sen i Kemi 1

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla vecko­pla­ne­ring­ar och kursscheman som jag använt i Kemi 1. Även gamla kursscheman från Kemi A finns med som referens.

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska-resurser-pa-natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Kemi 1, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som kemilärare.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Lektioner (videogenomgångar) i Kemi 1

introduktion
Introduktion
atomens byggnad
Atomens uppbyggnad
periodiska-systemet
Periodiska systemet
kemisk-bindning
Kemisk bindning
mol och stokiometri
Mol och stökiometri
syror och baser
Syror och baser
termokemi
Termokemi
oxidation-reduktion
Oxidation och re­duk­tion
elektrokemi
Elektrokemi

Inaktuella lektioner

En del saker har förändrats med den första kemikursen över åren. Lektioner som inte platsar längre, vare sig i Kemi 1 eller 2, eller som är utdaterade av något annat skäl, ligger dock kvar här som referens.

organisk-kemi
Organisk kemi
inaktuella lektioner
Inaktuella lektioner (övriga)

Introduktion till Kemi 1

introduktionMina in­tro­duk­tions­lek­tioner i Kemi 1. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Atomens byggnad

atomens byggnadMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Atomens byggnad. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Periodiska systemet

periodiska-systemetMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Periodiska systemet. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Kemisk bindning

kemisk-bindningMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Kemisk bindning. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Mol och stökiometri

mol_och_stoekiometriMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Mol och stökiometri (kemiska beräkningar). Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Syror och baser

syror och baserMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Syror och baser till kur­sen i Kemi 1 (mer kommer i Kemi 2). Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Termokemi

termokemiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Termokemi. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Oxidation och re­duk­tion

oxidation-reduktionMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Oxi­da­tion och re­duk­tion. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Elektrokemi

elektrokemiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Elektrokemi. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll (vi­deo­ge­nom­gång­ar)

Inaktuella lektioner

inaktuella lektionerEn del saker har förändrats med den första kemikursen över åren. Lektioner som inte platsar längre, vare sig i Kemi 1 eller 2, eller som är utdaterade av något annat skäl, ligger dock kvar här som referens.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Labbrapporter

labbrapporterInstruktioner till hur man skriver riktigt bra labb­rap­port­er. In­struk­tion­er­na gäller egent­li­gen alla laborativa ämnen, även om jag bara undervisar i biologi, kemi, bioteknik o.dyl., och inte fysik. In­struk­tion­er­na kan också användas som mall för gym­na­sie­ar­be­te.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. ?

Instruktioner

Kemins grunder: Materia

kemins grunder materiaLa­bo­ra­tion­er i Kemi 1 som belyser vad materia är, och hur den studeras.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. ?

Innehåll

Atomens byggnad

atomens byggnadLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Kemi 1 som belyser hur atomen är uppbyggd.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemisk bindning

kemisk-bindningLa­bo­ra­tion­er i Kemi 1 som belyser kemisk bindning.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Periodiska systemet

periodiska systemetLa­bo­ra­tion­er i Kemi 1 som belyser hur pe­ri­od­is­ka systemet är uppbyggt, och grund­äm­ne­nas olika egen­ska­per.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. ?

Innehåll

Mol och stökiometri

mol-och-stokiometriLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Kemi 1 som belyser hur man gör för att räkna atomer i kemin.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Syror och baser

syror och baserLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Kemi 1 som syror och baser.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Termokemi

termokemiLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar (till kur­sen i Kemi 1) som belyser termokemin.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Oxidation och re­duk­tion

oxidation-reduktionLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar (till kur­sen i Kemi 1) som belyser re­dox­re­ak­tioner av olika slag.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Hållbar ut­veck­ling

hallbar-utvecklingLa­bo­ra­tion­er på temat Hållbar ut­veck­ling till kur­sen i Kemi 1.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Recept till laborationer i Kemi 1

hallbar-utvecklingRecept på stamlösningar, buffertar, reagens med mera som behövs till kurserna i Kemi 1 och Kemi 2 på gymnasiet.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Recept

Se också recept till laborationer i Kemi 2.

Lösningar till Ehinger: Kemi 1 (NA förlag)

Kemi 1Kompletta lösningar till utvalda övningsuppgifter i boken "Kemi 1" (NA förlag).

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Gamla Kemi 1-prov

blandat
Slutprov o.dyl.
kemins_grunder
Kemins grunder
kemisk-bindning
Kemisk bindning
mol_och_stoekiometri
Mol och stökiometri
syror_och_baser
Syror och baser
termokemi
Termokemi
oxidation-reduktion
Oxidation och re­duk­tion
 

Man inte att plugga kemi utan iPod...

Inaktuella

Det stoff som de här proven behandlar ingår inte längre i kur­sen i Kemi 1 (och inte heller är flyttat till Kemi 2). Jag låter dem ändå ligga kvar här som referens.

inaktuella lektioner
Gasernas kemi (fysikalisk kemi)

Slutprov o.dyl. i Kemi 1

blandatBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Kemi 1. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemins grunder

kemins grunderIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Kemins grunder till kur­sen i Kemi 1: Atom­mo­del­len, pe­ri­od­is­ka systemet och lite till.

Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemisk bindning

kemisk-bindningIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Kemisk bindning till kur­sen i Kemi 1. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Mol och stökiometri

mol och stokiometriIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Mol och stökiometri samt Halter till kur­sen i Kemi 1. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Syror och baser

syror_och_baserIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Syror och baser till kur­sen i Kemi 1. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Termokemi

termokemiIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Termokemi till kur­sen i Kemi 1. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Oxidation och re­duk­tion

oxidation-reduktionIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Oxi­da­tion och re­duk­tion till kur­sen i Kemi 1: Oxi­da­tion och re­duk­tion, lite metallkemi och lite elektrokemi.

Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Gasernas kemi (fysikalisk kemi)

inaktuella lektionerIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Gaser till kur­sen i Kemi A (OBS!). Gasernas kemi och fysikalisk kemi ingår egentligen inte längre i kur­sen i Kemi 1. Däremot ingår det i kur­sen i Fysik 1. Därför låter jag mina gamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor ligga kvar här, för den som skulle vilja öva sig på dem.

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kursscheman till kur­sen i Kemi 2

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Kemi 2.

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Kemi 2, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som kemilärare.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Introduktion

Mina in­le­dan­de lek­tions­an­teck­ning­ar till kur­sen i Kemi 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemisk jäm­vikt

kemisk jamviktMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Kemisk jäm­vikt. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Mina flippade klassrum

Syror och baser

syror och baserMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Syror och baser till kur­sen i Kemi 2. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Mina flippade klassrum

Organiska molekylers struktur och funktion

organisk kemi struktur och funktionMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Organiska molekylers struktur och funktion till kur­sen i Kemi 2. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Mina flippade klassrum

Inaktuella lektioner om organisk kemi

I den här kategorin ligger lektioner som inte längre passar med mitt sätt att undervisa, men som jag ändå vill behålla på grund av deras innehåll.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Mer om organiska reaktioner

mer om organiska reaktionerMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar som handlar om mer om organiska reaktioner till kur­sen i Kemi 2. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Mina flippade klassrum

Biomolekyler

biomolekylerMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Bio­mo­le­ky­ler till kur­sen i Kemi 2. Med bio­mo­le­ky­ler menar jag här sackarider, aminosyror och nukleotider. (Fetter kan också betraktas som bio­mo­le­ky­ler, men jag väljer att behandla dem tillsammans med estrar i den organiska kemin.)

Följ med i vi­deo­ge­nom­gång­arna och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. smile

Mina flippade klassrum

Biokemi

biokemiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Biokemi till kur­sen i Kemi 2. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Analytisk kemi

analytisk kemiMina flippade vi­deo­ge­nom­gång­ar om Ana­ly­tisk kemi. Följ dem och ta an­teck­ning­ar från dem, så lär du dig allra mest!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemisk jäm­vikt

kemisk-jamviktLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar som handlar om Kemisk jäm­vikt till kur­sen i Kemi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Organisk kemi

organisk-kemiLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i organisk kemi till kur­sen i Kemi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Syror och baser

syror-och-baserLa­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar som handlar om Syror och baser till kur­sen i Kemi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Biokemi

biokemiNågra la­bo­ra­tion­er i Biokemi till kur­sen i Kemi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Ana­ly­tisk kemi

analytisk-kemiNågra la­bo­ra­tion­er i Kemi 2 som fo­ku­se­rar på Ana­ly­tisk kemi (många la­bo­ra­tion­er i exempelvis Biokemi också har en stor bit analytisk kemi i sig också, men där är fokuset biokemi, och inte analytisk kemi).

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Recept till la­bo­ra­tion­er i Kemi 2

receptNågra recept på reagens och andra lösningar som behövs till kur­sen i Kemi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Recept

Se också recept till laborationer i Kemi 1.

Lösningar till Ehinger: Kemi 2 (NA förlag)

organisk-kemiKompletta lösningar till utvalda övningsuppgifter i boken "Kemi 2" (NA förlag).

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Slutprov o.dyl. i Kemi 2

Blandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Kemi 2 (och Kemi B). Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Kemisk jäm­vikt

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Kemisk jäm­vikt till kur­sen i Kemi 2. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Syror och baser

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Syrornas och basernas kemi till kur­sen i Kemi 2. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Organisk kemi

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Organisk kemi till kur­sen i Kemi 2. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Biokemi

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Biokemi till kur­sen i Kemi 2. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Biomolekyler

biomolekylerIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov om Bio­mo­le­ky­ler till kur­sen i Kemi 2. Med bio­mo­le­ky­ler menar jag här sackarider, aminosyror och nukleotider. (Fetter kan också betraktas som bio­mo­le­ky­ler, men jag väljer att behandla dem tillsammans med estrar i den organiska kemin.)

Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! cool

Facit

Det finns facit till nästan alla proven. (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Analytisk kemi

analytisk kemiIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Analytisk kemi till kur­sen i Kemi 2. Eller rättare sagt, jag brukar inte göra regelrätta prov i analytisk kemi, utan bedömer detta i elevernas laborationer och labbrapporter. Därför ligger här än så länge bara ett enda dokument, nämligen "Vad kan du om analytisk kemi", och det dokumenetet håller på att uppdateras (2018-03-18).

Här hittar du annars verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Facit

Det finns facit till nästan alla proven (fast i nuläget finns det inga prov alls i analytisk kemi). (De fungerar också som rättningsmallar.) Men pröva att göra proven först, innan du kikar på lösningarna i facit. På det sättet lär du dig bättre!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Information

Allt du be­hö­ver veta för att kunna göra ett "klass A"-gymnasiearbete!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Idéer till gymnasiearbete

ideer till gymnasiearbeteBehöver du få lite inspiration och tips till gymnasiearbete? Då har du kommit till rätt ställe! Lite då och då får jag idéer till gymnasiearbete, som man skulle kunna utföra. Använd gärna mina idéer; det går bra även om jag råkar vara din handledare! (Om du gör det, får du gärna skicka mig ett mejl!) 😉

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Ex­pe­ri­men­tell fysik & kemi

kursschema
Kursscheman
lektioner
Lektioner
laborationer
La­bo­ra­tion­er

Kursscheman till kur­sen i Ex­pe­ri­men­tell fysik & kemi

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Ex­pe­ri­men­tell fysik & kemi.

Lektioner i Ex­pe­ri­men­tell kemi

lektionerMina lek­tions­an­teck­ning­ar till kur­sen i Ex­pe­ri­men­tell kemi. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Matematik

I den här kategorin har jag samlat "flippade" vi­deo­ge­nom­gång­ar i kurserna Matematik 1c (2c, 3c, 4 och 5 kommer). Jag har inte gjort dem själv, utan respektive producent ansvarar för innehållet i sina videoklipp.

matematik 1c
Matematik 1c

Matematik 1c

matematik 1cHär har jag samlat videoflippar som hör till kur­sen i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Avsnitt

taluppfattning och aritmetik
Taluppfattning och aritmetik
algebra och ekvationer
Algebra och ekvationer
geometri
Geometri
samband och forandring
Samband och förändring
sannolikhet och statistik
Sannolikhet och statistik
 

Taluppfattning och aritmetik

taluppfattning och aritmetikHär har jag samlat videoflippar som hör till avsnittet Taluppfattning och aritmetik i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Innehåll

Algebra och ekvationer

algebra och ekvationerHär har jag samlat videoflippar som hör till avsnittet Algebra och ekvationer i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Innehåll

Geometri

geometriHär har jag samlat videoflippar som hör till avsnittet Geometri i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Innehåll

Samband och förändring

samband och forandringHär har jag samlat videoflippar som hör till avsnittet Samband och förändring i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Innehåll

Sannolikhet och statistik

sannolikhet och statistikHär har jag samlat videoflippar som hör till avsnittet Sannolikhet och statistik i Matematik 1c. Jag hoppas att de ligger i en någorlunda pedagogisk ordning, så att du som elev har lätt att följa dem.

Frågor?

Varje producent ansvarar för innehållet i sina respektive videor. Om någon kan besvara dina frågor om genomgångarna, så är det de.

Innehåll

Kursscheman till kur­sen i Naturkunskap 2

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Naturkunskap 2.

Lektioner i Naturkunskap 2

lektioner
Introduktion
 oorganisk kemi
Oorganisk kemi
 universum
Universum
organisk kemi struktur och funktion
Organisk kemi
 evolution systematikEvolution  biologi 2
Människokroppen

Introduktion till Naturkunskap 2

lektionerMin in­tro­duk­tions­lek­tion till kur­sen i Naturkunskap 2. Den är för­visso ex­tremt torr, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner i Oorganisk kemi (Naturkunskap 2)

oorganisk kemiMina lek­tions­an­teck­ning­ar om Oorganisk kemi till kur­sen i Naturkunskap 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

För dig som inte är på jakt efter kur­sen i Naturkunskap 2 kan jag istället varmt rekommendera mina lektionsförberedelser i Kemi 1:

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Lektioner om Människokroppen (Naturkunskap 2)

biologi 2Mina lek­tions­an­teck­ning­ar om Människokroppen till kur­sen i Naturkunskap 2. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

För dig som inte är på jakt efter kur­sen i Naturkunskap 2 kan jag istället varmt rekommendera mina lektionsförberedelser i Biologi 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar i Naturkunskap 2

syror och baser
Oorganisk kemi
   

Oorganisk kemi

syror och baserLabb­­in­struk­tioner till några la­bo­ra­tion­er som berör oorganisk kemi och materians uppbyggnad, lämp­li­ga till Naturkunskap 2.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Gamla Naturkunskap 2-prov


   

Inaktuella kurser

En del kurser hör till det gamla gymnasiet (före 2011), men är in­tress­an­ta av andra anledningar ändå. Sådana kurser låter jag ligga kvar här.

forskningsmetodik
Forskningsmetodik
life science
Life Science
mikrobiologi
Mikrobiologi
naturkunskap a
Naturkunskap A

Har du nu tagit dig så här långt ned i jakten på den kurs du letar efter, så måste jag tyvärr meddela följande: Nej, jag undervisar inte i Naturkunskap i Gy11.

Lycka till med att leta vidare!

Kursscheman till Forsk­nings­me­to­dik-kursen

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Forsk­nings­me­to­dik.

Lektioner i forsk­nings­me­to­dik

lektionerMina lek­tions­an­teck­ning­ar till forsk­nings­me­to­diken. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Fördjupningsuppgifter i forsk­nings­me­to­dik

fordjupningsuppgifterI kur­sen i forsk­nings­me­to­dik brukar ingå några för­djup­nings­upp­gift­er. Dem finner du här.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Fördjupningsuppgifter

Gamla prov i Forsk­nings­me­to­dik

gamla provBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Forsk­nings­me­to­dik. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Forsk­nings­me­to­dik, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som lärare eller allmänt intresserad av forsk­nings­me­to­dik och vetenskapsteori.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Kursscheman till kur­sen i Mikrobiologi

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Mikrobiologi.

Lektioner i Mikrobiologi

Mina lek­tions­an­teck­ning­ar till kur­sen Bi1203 Mikrobiologi. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Mikrobiologi, antingen för eleverna att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som biologilärare.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Slutprov o.dyl. i Mikrobiologi

blandatBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Mikrobiologi. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

bakteriologiBakteriologi

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Bakteriologi till kur­sen i Mikrobiologi. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

odla bakterierOdla bakterier

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Odla bakterier till kur­sen i Mikrobiologi. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

kemoterapiKemoterapi

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Kemoterapi till kur­sen i Mikrobiologi. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

virologiVirologi

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Virologi till kur­sen i Mikrobiologi. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

laborationerLaborationer och öv­ning­ar

Handledningar (instruktioner) till la­bo­ra­tion­er som vi gör i kur­sen i mik­ro­bio­lo­gi.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Labbhandledningar

Kursscheman till Life Science-kursen

kursschemaHär hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Life Science.

Lektioner i Life Science

lektionerNär man talar om "Life Science" menar man den delen av biologin som ligger närmast män­ni­sko­kropp­en och dess kemi. Exempel på områden som typiskt hör till Life Science är farmakologi, mo­le­ky­lär­bio­lo­gi och biokemi.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Laborationer och öv­ning­ar

Lite allmänt om la­bo­ra­tion­er i kur­sen Life Science, samt några la­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar vi gjort.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Gamla prov i Life Science

gamla provBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Life Science. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt! 

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Naturkunskap A

kursschema
Kursscheman
gamla prov
Gamla prov
la­bo­ra­tion­er
La­bo­ra­tion­er och öv­ning­ar

Lektioner

Pedagogiska resurser på nätet

Pedagogiska resurser på nätet

pedagogiska resurser pa natetMina tips på sidor som kan vara in­tress­an­ta just för kur­sen i Na­tur­kun­skap A, antingen för dig som elev att besöka eller som en pedagogisk hjälp/inspiration för dig som naturkunskapslärare.

Om du tycker att tipsen är in­tress­an­ta, så rekommenderar jag dig verk­li­gen att följa min blogg eller att prenumerera på de här tipsen via RSS!

Kursscheman till kur­sen i Na­tur­kun­skap A

kursschema.Här hittar du mina aktuella och gamla kursscheman som jag använt i Na­tur­kun­skap A.

Energi

energiMina lek­tions­an­teck­ning­ar på temat Energi till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Ekologi

ekologiMina lek­tions­an­teck­ning­ar på temat Ekologi till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Livet, uni­ver­sum och all­ting

Mina lek­tions­an­teck­ning­ar på temat Livet, uni­ver­sum och all­ting till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Introduktion till Naturkunskap A

introduktionMin in­tro­duk­tions­lek­tion till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Den är för­visso ex­tremt torr, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Miljö

miljoMina lek­tions­an­teck­ning­ar på temat Miljö till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. De är för­visso ex­tremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Slutprov o.dyl. i Naturkunskap A

blandatBlandade in­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Ekologi

ekologiIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Ekologi till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Energi

energiIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Energi till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Livet, uni­ver­sum & all­ting

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Uni­ver­sum till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Miljö

miljoIn­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov på temat Miljö till kur­sen i Na­tur­kun­skap A. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉

Men varför finns det inget facit?

Det finns faktiskt en pedagogisk poäng med det där. Genom att inte ha med något facit "tvingar" jag er (mina elever) att själva söka svaret i litteraturen, era an­teck­ning­ar och lektionerna. Dessutom vill jag att ni ska diskutera och hjälpas åt i klassen att finna svaren — först då lär ni er ordentligt!

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. 😊

Innehåll

Boka en rikigt bra föreläsning till er studiedag!

Jag kommer gärna ut på er skola och delar med mig av mina erfarenheter. Jag håller kurser i flippat klassrum, wikipedia som läromedel och studieteknik.

flippa-ditt-klassrum
Flippa ditt klassrum!
wikipedia-som-laromedel
Wikipedia som läromedel
studieteknik
Studieteknik

Offert

Kontakta mig för en offert!

Pedagogiska resurser på nätet

Jag har delat in resurserna dels efter vilken kurs jag tycker att de passar i (kursspecifika resurser), och dels efter om de är av mer allmän karaktär, och alltså kan användas i vilken kurs som helst.

Klicka vidare för att komma till de kursspecifika resurserna. De allmänna resurserna finns längre ned på den här sidan.

pedagogiska-resurser-pa-natet
Biologi 1
pedagogiska resurser pa natet
Biologi 2
pedagogiska resurser pa natet
Bioteknik
pedagogiska resurser pa natet
Forsknings-
metodik
Pedagogiska resurser på nätet
Kemi 1
pedagogiska resurser pa natet
Kemi 2
pedagogiska resurser pa natet
Life Science
pedagogiska resurser pa natet
Mikro-
biologi
pedagogiska resurser pa natet
Naturkun-
skap A
information
Gymnasie-
arbete
   

Tabell- och formelsamling

Det här är avsett att vara en komplett formelsamling för gymnasiet naturvetenskapliga och tekniska program. För tillfället är den under uppbyggnad. Om du hittar några felaktigheter, så tveka inte att kontakta mig så att jag kan rätta dem!

omvandlingsfaktorer
Omvandlingsfaktorer
enheter-och-konstanter
Enheter och konstanter

Enheter och konstanter

enheter-och-konstanterHär hittar du SI-prefix, storheter, SI-enheter och några fysikaliska konstanter.

Omvandlingsfaktorer

omvandlingsfaktorerHär hittar du faktorer för att omvandla sträckor, areor, volymer, tryck, energi och temperaturer.

Web 2.0

Web 2.0 är en samling tekniker som gör det möjligt för användaren att följa med och interagera med materialet på en sajt. På Magnus Ehingers undervisning har du möjlighet att hänga med i svängarna med hjälp av nedanstående tekniker:

facebook
Facebook
twitter
Twitter
rss
Instagram
rss
RSS
 

Också intressant: