Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

flippa ditt klassrum”For­ma­tiv be­döm­ning” är ett av pe­da­go­gi­kens nya buzz­words; man hör det från allt ifrån för­äld­rar till skol­po­li­ti­ker. Men hur gör man i verk­lig­he­ten?

Ett sätt att komma närmare den formativa bedömningen är att flippa sitt klassrum. I den här föreläsningen visar jag hur jag ser på det flippade klassrummet som ett sätt för att nå alla eleverna. Jag demonstrerar ett antal redskap som du redan har på din dator och några gratisprogram som du kan ladda ner för att kunna vända upp-och-ner på din egen värld: Ditt klassrum.

Innehåll

Offert

Kontakta mig för en offert!

Målgrupp: Lärare på högstadiet och gymnasiet.

Tre tim­mars fö­re­läs­ning, in­klu­si­ve paus & work­shop

  • Vad är flip­pat klass­rum?
  • Vad finns det för för- och nack­de­lar med flip­pat klass­rum?
  • Vilka tek­ni­ker kan man an­vän­da för att flip­pa på sitt klass­rum?
  • Work­shop: Pro­va o­li­ka tek­ni­ker!
  • Är det verk­li­gen lönt att flip­pa på sitt klass­rum? Vad sä­ger forsk­ning­en?

I föreläsningen ingår ett 20-sidigt kompendium till varje deltagare. Kompendiet innehåller all information från föreläsningen, som man kan tänkas behöva ha till hands när man väl sätter igång och flippar sitt klassrum.

Några röster om föreläsningen

Inspirerande. Lärorikt. Tydligt och pedagogiskt.

Tydlig, rolig och utvecklande. Det här vill jag göra!

Offert

Kontakta mig för en offert!