Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

studieteknik

För närvarande har jag inte möjlighet att ge just den här föreläsningen. Eventuellt kommer jag att kunna ge den till hösten 2023 istället. Hör gärna av dig i slutet av vårterminen 2023 för att förhöra dig om läget!

Den här fö­re­läs­ning­en rik­tar sig di­rekt till elev­er­na på de stu­di­e­för­be­re­dan­de pro­gram­men. I fö­re­läs­ninge­n får elev­er­na svar på en enda frå­ga: Hur ska man gö­ra för att lyc­kas så bra som möj­ligt med sitt plugg­an­de?

Innehåll

Målgrupp: Elever på gymnasiets studieförberedande program.

Föreläsningen genomförs som en tvåtimmes föreläsning för eleverna (med 1-2 pauser). Föreläsningen baseras på den mycket populära artikelserien "Studiegajden" här på Magnus Ehingers undervisning.

I föreläsningen ingår ett kompendium till varje deltagare. Kompendiet innehåller all information från föreläsningen plus arbetsmaterial som hjälper eleverna att planera sina studier och att "få ordning på livet".

Offert

Kontakta mig för en offert!