Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall ges på det här provhäftet. OBS! Du måste skriva namn på alla pappren! Tid: 75 minuter.

Lycka till!

Magnus & Anders

Del I. Para ihop vetenskapligt framsteg med rätt person!

1.

Hippokrates

a.

Vaccin

2.

William Harvey

b.

Anatomi

3.

Robert Koch

c.

Strålning mot cancer

4.

Alexander Fleming

d.

Blodomloppet

5.

Marie Curie

e.

Vätskeläran

6.

Edward Jenner

f.

TBC-bakterien

7.

Ignaz Semmelweis

g.

Penicillin

8.

Andreas Vesalius

h.

Aseptik

(8p)

Del II. Flervalsfrågor

Ringa in rätt svar! 1 poäng per fråga.

 1. Under antiken förklarades hysteri med att
  1. livmodern började vandra i kroppen
  2. flickor giftes bort tidigt
  3. Kosten saknade viktiga B-vitaminer
 2. Hur botades syfilis under 1700-talet
  1. Med vaccination
  2. Med kvicksilver
  3. Med pastörisering
 3. Vilka biverkningar hade läkemedlet neurosedyn på foster?
  1. Cancer
  2. Missfall
  3. Missbildningar
 4. Hippokrates läkared användes fram till 1950-talet. Vad var en viktig anledning till att den ändrades?
  1. Aborter
  2. Aktiv dödshjälp
  3. Transplantationer.

Del III. Förklara följande begrepp med 1-2 meningar

 1. Tolkningsfri (2p)
 2. Empirism (2p)
 3. Deduktiv slutsats (2p)

Del IV. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svara utredande, men maximalt på utrymmet nedanför respektive fråga. Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Försök att diskutera förhållandet mellan kvinnans ställning i 1800-talets samhälle och synen på kvinnors sjukdomar och vissa smittsamma sjukdomar som drabbade både män och kvinnor! (4p)
 2. Forskning kan snarare betraktas som ett sökande efter fakta, och inte efter sanning. Varför är det så? Varför är inte sanning och fakta samma sak? Eller finns det tillfällen när det är samma sak, och i så fall när? (4p)
 3. Vid vissa typer av undersökningar räcker det inte med kvantitativa metoder. Diskutera vilken typ av undersökningar det då rör sig om, varför det inte räcker med kvantitativa metoder, och vilka styrkor/svagheter som finns i den metod som man istället måste välja! (4p)
 4. Redogör för tre allvarliga misstag inom läkarvetenskapen under 1900-talet! Diskutera hur det kunde bli så! (4p)

Del V. Urvalsfrågor

Välj 1 (en) av nedanstående frågor, och besvara den så utförligt som möjligt, men maximalt på utrymmet sist, efter frågorna. Ditt svar kommer att bedömas med betyget IG, G, VG eller MVG. För högsta betyg måste du visa inte bara att du är kunnig i frågan, utan också att du analyserar och diskuterar problemställningen med stöd av kunskaper från olika delar av forskningsmetodiken eller samhället i övrigt.

 1. "Rasbiologi" är ett begrepp som idag för det mesta betraktas som dåligt. Ur vissa synvinklar kan man ändå se att rasbiologi har varit - och kanske också är - något positivt. Diskutera rasbiologin ur dessa både positiva och negativa synvinklar, och sätt in begreppet i historiskt sammanhang, som belyser dem.
 2. Det har ibland hävdats att Marie Curie fick sitt andra nobelpris som "tröst" efter att maken Pierre omkommit, och för att hon skulle accepteras av den franska akademin, som motarbetade henne. Varför skulle det vara så? Vad finns det i Marie Curies liv och i det som talar för att det var så? Eller inte var så? Diskutera också skillnader i dagens samhälle jämfört med det samhälle Marie Curie levde i, och som gör att vi idag lättare accepterar kvinnliga forskare (eller gör vi det?).
 3. Genmodifierade organismer, GMO, är idag ett hett debattområde. Hur ställer du dig själv till GMO? Varför? Vilka argument för ditt ställningstagande har du? Vilka styrkor/svagheter finns i dessa argument?
 4. Människan har använt sig av läkeväxter sedan urminnes tider. Föreställ dig att du är läkare, och arbetar på en vårdcentral. Skulle du, med dina kunskaper om naturläkemedel, kunna rekommendera att en patient äter naturläkemedel? Vid vilka tillfällen skulle det inte vara OK och vid vilka tillfällen skulle det vara OK - eller t.o.m. bra?
 5. Synen på lobotomi har varierat kraftigt sedan den först infördes på mitten av 1900-talet. Diskutera vilka anledningar det finns till att lobotomin inte är lika populär idag som den har varit!
 6. Josef Mengele må ha varit en vidrig människa, men korkad eller obegåvad var han nog inte. Diskutera de anledningar som finns som talar för detta, och hur det kunde komma sig att han trots detta blev Hitlers "dödsängel".
 7. Många nazistiska brott dokumenterade i samband med Nürnbergrättegångarna. Hur har läkaretik och socialmedicin påverkats av denna process?
 8. Vilka likheter och skillnader finns det i samhällets syn på lobotomering och tvångssterilisering?
 9. Vilka framtida problem kan man befara vid ett omfattande användande av GMO-grödor?
 10. Mengele dömdes i sin frånvaro för brott mot mänskligheten. Han hade gjort plågsamma försök på människor. Kan man tänka sig en framtid där våra forskare blir dömda för plågsamma försök på schimpanser (DNA skiljer sig mindre än 2%) och andra djur?

Jag svarar på fråga nummer: ............