Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall ges på det här provhäftet. OBS! Du måste skriva namn på alla pappren! Tid: 75/2 minuter.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. "Kloke Hans" (nedan) var en häst som påstods ha förmåga att räkna. Hans ägare, Wilhelm von Osten (som också var lärare) hade nämligen under fyra års tid undervisat honom som en skolpojke.

  Hästen ''Kloke hans''. Hästen ''Kloke hans''.

  Eftersom hästen inte kunde tala, fick han nicka, skaka på huvudet eller stampa i marken till svar. Dåtidens vetenskapsmän häpnade över hästens förmåga, och betygade år 1904 i ett särskilt utlåtande kallat "Hanskommissionen" att han verkligen kunde räkna.

  Så var dock inte fallet, skulle det senare visa sig. Vilken var orsaken till att "Kloke Hans" kunde svara rätt på de frågor som ställdes till honom? Ett alternativ är korrekt. (1p)

  1. "Kloke Hans" reagerade på svaga elektriska stötar på buken som styrdes av en radiosändare.
  2. "Kloke Hans" hade lärt sig att uppfatta för människor nästan omärkliga signaler från frågeställaren.
  3. "Kloke Hans" fick alltid tre frågor, och hade lärt sig att den första frågan alltid skulle besvaras med 7, den andra med 10 och den tredje med 6 hovstampningar.
  4. "Kloke Hans" hade lärt sig att känna igen tre additionsuppgifter och två stavningsuppgifter och ge rätt svar på dem, men kunde aldrig lära sig mer.
 2. Vad menas inom vetenskapsfilosofin med reduktion? Ett alternativ är korrekt. (1p)
  1. Att förklara eller uttrycka något komplext i termer av något annat som är enklare eller mera elementärt.
  2. Att minska antalet variabler som man mäter i ett experiment.
  3. Att minska antalet öppna hypoteser genom att falsifiera några av dem.
  4. Att omvandla en utsaga om sannolikheter till en utsaga som inte refererar till sannolikheter.

Del II. Förklara följande begrepp med 1-2 meningar

 1. Falsifieringskravet (2p)
 2. Kausalitet (2p)
 3. Positivism (2p)
 4. Deduktiv slutsats (2p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svara utredande, men maximalt på utrymmet nedanför respektive fråga. Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Det är stor skillnad på vetenskapliga och vardagliga teorier. Ge ett exempel på en vardaglig teori, jämför den med vad som krävs för att en teori ska kunna kallas vetenskaplig, och redogör för varför ditt exempel inte passar som vetenskaplig teori. (4p)
 2. Vid vissa typer av undersökningar räcker det inte med kvantitativa metoder. Diskutera vilken typ av undersökningar det då rör sig om, varför det inte räcker med kvantitativa metoder, och vilka styrkor/svagheter som finns i den metod som man istället måste välja! (4p)