Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Välkommen till forskningsmetodiken!

Den här kursen har faktiskt möjlighet att bli en av de arbetsammaste du varit med om... Men samtidigt har den potential att också bli en av de roligaste!

Mitt mål med den här kursen är att ni alla ska förstå vad ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt är, och varför naturvetenskapen är fullständigt avgörande för människans överlevnad – både historiskt och i framtiden. I själva verket är det här en kurs som alla blivande naturvetare borde gå. Nej, förresten, ALLA borde gå den för att förstå vetenskapens roll i samhället!

Jag (och ni) kommer att använda datorn och nätet i mycket stor utsträckning under kursen. Därför ska ni alltid ha med er era datorer till lektionen, och du måste också se till att du kan komma ut på nätet (via skolans trådlösa nätverk).

Två fokusområden

För att ni ska få en bra uppfattning om naturvetenskapens natur komm kursen att fokusera på två områden:

 1. Vad är vetenskap?
 2. Vetenskapshistoria

Kursens innehåll

Kursen består av fem moment som komer att löpa under hela perioden. Fyra av dessa kommer att betygssättas, medan det femte endast ska vara en hjälp till er att utveckla er förmåga att presentera något inför klassen.

1. Presentera en naturvetenskaplig nyhet för klassen (enskilt arbete)

Det här är det moment som inte kommer att betygssättas.

 1. Välj själv ut en naturvetenskaplig nyhet att presentera inför klassen.
 2. Förbered att presentera nyheten för resten av klassen på max 2 minuter
  • Efter 120 sekunder kommer jag att avbryta din presentation om du inte redan är klar
  • Du får gärna använda en datorpresentation som stöd, men det är absolut inte ett krav.
 3. Direkt efter din presentation kommer jag att ge dig feedback på din presentation.
  • Vad var bra, och vad behöver du förbättra?
  • Förhoppningsvis kan du använda detta för att göra ännu bättre presentationer under kursens gång (och i andra kurser med, för den delen!)

2. Gör din egen pseudovetenskap (grupparbete)

Detta moment (och alla följande) kommer att betygssättas.

Först, två exempel på pseudovetenskap:

 1. Rita av din egen hand... Jag ska göra en förutsägelse!
 2. Harmonisk energioscillering: Tillämpad kinesiologi

Skaffa konto på Google (om du inte redan har ett)

Titta på hur man gör för att skapa en hemsida under Google sites (sites.google.com)

Hitta på en egen pseudovetenskap, och presentera den så övertygande som möjligt på er hemsida. Ett bra tips är att titta på den här länken för information om hur man gör sin egen pseudovetenskap, men mer information kommer ändå så småningom.

3. Fördjupningsarbete: Paradigmskiften (grupparbete)

Paradigm = tänkesätt eller "tänk"

Under hela historien har det skett vetenskapliga framsteg, som har lett till att man har tvingats "tänka om". När man måste börja tänka på ett sådant här nytt sätt, kallas det för ett paradigmskifte.

Er uppgift är att ta fasta på något vetenskapligt framsteg ur historien, och fördjupa er i det. Försök att besvara följande frågor:

 1. Vad innebar framsteget? Förklara så att dina kompisar kan förstå.
 2. Vad var förutsättningarna som ledde fram till framsteget?
 3. Varför innebar framsteget ett paradigmskifte?
 4. Hur påverkar framsteget oss idag/i framtiden/forskningen/annat?

Fördjupningsuppgiften ska dels redovisas med en uppsats på c:a 10 sidor, och dels med en datorstödd presentation på 10-15 minuter.

LU-föreläsningar

Jag kommer att engagera föreläsare från LU (Lunds universitet) till att föreläsa för er. Föreläsningarna kommer att vara på olika teman:

 1. Varför forskar människan?
 2. Hur sprids information kring vetenskap?
 3. Vad har etik med vetenskap att göra?
 4. Kan vetenskap och samhälle gå hand i hand?
 5. Vad är kreativitet?

Efter varje föreläsning ska ni (var och en) skriva en sammanfattning på max 1 (en) A4-sida (datorskrivet). För högsta betyg måste sammanfattningen innehålla någon form av reflektion: Vad innebär det som föreläsaren pratade om? På vilket vis kan det ha koppling till ert fördjupningsarbete? Till dig personligen? Till samhället i stort?

Vetenskapsteori & Vetenskapshistoria

En stor del av kursen kommer att vara "vanliga lektioner". Mot slutet av kursen kommer vi därför att ha ett litet prov för att utvärdera era kunskaper i just detta.