Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Återkoppling till föreläsning: "Vad är kreativitet?"

 1. Kreativitet
  1. Att kunna tänka "utanför lådan"
  2. Återkoppling: Retstickan, gåtor m.m.
 2. Einstein: "Fantasi är viktigare än kunskap!"
  1. Magnus: "Fantasi är värdelös, om man inte har en kunskapsgrund att stå på!"
   1. Det gäller allt från humanistiska discipliner till strikt naturvetenskapliga
    1. Ska du bli författare? Läs skönlitteratur, massor av den!
    2. Ska du bli musiker/kompositör? Lär dig hur man gör musik!
    3. Ska du bli forskare? Lär dig så mycket du kan inom ditt specialområde!
  2. Pasteur: "Slumpen gynnar den som är förberedd"
 3. Om du inte har en gedigen förkunskap, har du heller inte möjlighet att vara kreativ
  1. Låter hårt - och det är det på sätt och vis också.
  2. Vad jag menar är...
   1. Rita äppelträd
    1. Fråga eleverna, hur smakar rötterna? Hur smakar äpplena?
   2. PRECIS så är det med kunskap
    1. "Kunskapens rötter äro sura, men dess frukter äro söta!"
    2. Med andra ord: Det är förbannat tråkigt att plugga - tro det eller ej, det tycker även lektor E.! - men det är lika kul att kunna saker!
    3. I det sammanhanget kan det vara kul att dra anekdot om vad det finns för tre typer av lärare...
 4. And now, for something completely different: "The round-up".
  1. Två perspektiv på vetenskap

Positivism

 
 1. "Det går att nå säker kunskap"
  1. jfr. "I'm positive".
  2. "Absolut kunskap går att uppnå!"
 2. Väga, mäta, observera, kvanitfiera
 3. Faktakontroll
 4. Logiska slutledningar
 5. Två vägar till kunskap
  1. Sinnesupplevelser
  2. Logiska slutledningar

  Jfr. empiri, validitet & reliabilitet!

  Jfr. rationalism!

 6. Inte:
  1. Religiösa upplevelser
  2. Auktoriteter
  3. Känslor
  4. Intuition
  5. Spekulationer
  6. Flera?
 7. Kvantitet
  1. ger möjlighet till statistik

Hermeneutik

Hermes, gudarnas budbärare, har möjligen lånat sitt namn till hermeneutiken.Hermes, gudarnas budbärare, har möjligen lånat sitt namn till hermeneutiken.

 1. Eg. läran om texttolkning

  1. Förståelse, inlevelse
  2. Humanistiskt inriktad
  3. "Absolut kunskap går ej att uppnå. Kunskapen är relativ, d.v.s. gäller bara under vissa förhållanden."
 2. Introspektion
  1. "Inifrån-perspektiv"
  2. Empati
 3. Exempel: Tolka en revolution
  1. Positivistiskt
   1. Antal döda, ny samhällsförfattning, revolutionens längd, start, ekonomisk utveckling etc.
  2. Hermeneutiskt
   1. Förtryck, vrede hos de förtryckta, sociala umbäranden etc.

  Vilken tolkning blir

  1. Sannast?
  2. Rikast?
 4. Exemplet mordutredningen: Kombination av positivism och hermeneutik
  1. Positivistiskt
   1. offer
   2. mordvapen
   3. tidpunkt
   4. plats m.m.
  2. Hermeneutiskt
   1. motiv
   2. vittnesutsagor
   3. relationer till offret m.m.
 5. Når vi kunskap m.h.a.
  1. enbart positivism?
  2. enbart hermeneutik?
  3. endast om vi kombinerar de båda?

  Dela in klassen i tre delar, låt dem argumentera!