Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är en vetenskaplig teori?

Charles Darwin.

Charles Darwin Charles Darwin. Varför visar jag en bild på honom?

Evolutionsteorin - bara en teori?

Vad är en vardaglig teori?

En aning, en hypotes, en fundering.

Okej, då. Vad är då en vetenskaplig teori?

Vetenskaplig teori = väl fungerande modell för att förklara fenomen i naturen.

Exempel: Atomteori

 • Vi försöker förstå hur atomen fungerar, varför den beter sig som den gör.
 • En äldre atomteori betraktade atomen som en "plumpudding", där positiva och negativa laddningar var jämnt fördelade i en kompakt kula.
 • Bohrs atomteori: Positiva laddningar i mitten, elektroner runt om
 • Med hjälp av Bohrs atomteori kan vi plötsligt förklara varför joner bildas (valenselektroner spelar stor roll här), och förstå kemiska egenskaper.
 
En vardaglig teori tycker man ofta är OK att förkasta eller inte på mycket lösa grunder, t.ex. för att man inte gillar den eller inte "tror" på den.

En vetenskaplig teori kan bara förkastas på experimentella grunder.

Hur bildas en vetenskaplig teori?

Aning. En forskare börjar med en "aning" om att något är på det ena eller andra sättet

 • "Aningen" är baserad på allmän erfarenhet

Hypotes

 1. Om det är så att min aning är korrekt, då borde jag kunna få följande resultat: ...
 2. Förutsägelse om framtiden!

En vetenskaplig teori är den bästa modellen som förklarar de observationer man gjort. En lag är ett matematiskt samband som beskriver en viss teori.En vetenskaplig teori är den bästa modellen som förklarar de observationer man gjort. En lag är ett matematiskt samband som beskriver en viss teori.Vetenskaplig teori

 • Modell, som förklarar världen omkring oss

Lag

 • En del vetenskapliga teorier kan beskrivas med ett matematiskt samband. Ett sådant samband kallas ibland för en "lag".

  (Ibland används "lag" även om andra, mycket mer eller mindre väldokumenterade samband (t.ex. "Murphys lag"), men i vetenskapsteoretiska sammanhang är det matematiska samband som gäller.)

Vad kännetecknar en vetenskaplig teori?

Falsifierbarhet

Det ska vara möjligt att hitta på ett experiment, som motbevisar teorin

Exempel

 1. Det regnar alltid på måndagar.
  • Falsifieras lätt, om det bara kommer en måndag, som det inte regnar på!
 2. Alla koltrast-hanar är svarta
 3. All mat på Grands restaurang är god
 4. Alla objekt dras mot jorden med en tyngdacceleration på 9,81 m/s2.

Vad gör man om man hittar ett exempel, som falsifierar den "rådande" teorin?

 1. Konstruerar en ad hoc-hypotes (Inget bra!)
  • "Ad hoc" betyder "till detta", d.v.s. tillsatt för ett särskilt ändamål.
  • En ad hoc-hypotes ger en vacker förklaring om ett specifikt fall, men kan inte användas för att generalisera.
  • Om regnande måndagar kan låta, "Antingen regnar det på måndagar, eller så regnar det inte."
  • Lägg märke till: Teorin går inte längre att falsifiera!
 2. Gör om/förfinar den rådande teorin (Rätt sätt att arbeta på!)

Prediktion

Teorin ska kunna göra förutsägelser om framtiden (prediktion)

Exempel

 1. Om jag släpper en sten från 1,5 m höjd, så kan jag med hjälp av tyngdkraftsteori beräkna vilken hastighet stenen har när den slår i marken.
 2. Exempel: Relativitetsteorin förutsade förekomsten av svarta hål långt innan de upptäcktes

Sammanfattningsvis

Inom naturvetenskap är detta mycket viktigt: En vetenskaplig teori måste

 1. vara falsifierbar
 2. kunna göra förutsägelser

Om den inte kan det, är den meningslös.

Förresten, evolutionsteori är falsifierbar! Bra klipp: