Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tips: Tolv händelser som kommer att förändra allt12 Events That Will Change Everything12 Events That Will Change Everything.Vad är detta? Tolv händelser som kommer att förändra allt är en interaktiv artikel från Scientific American. Den tar fasta på var vi står idag, vetenskapligt sett, och vad som skulle hända om endera av följande tolv händelser skulle inträffa:

 1. Glaciärisarna smälter
 2. Flera dimensioner upptäcks
 3. Vi får kontakt med någon utomjordisk intelligens
 4. Det inträffar ett kärnvapenkrig
 5. Vi lyckas skapa nytt liv i laboratoriet
 6. Vi uppfinner supraledare vid rumstemperatur
 7. Vi lyckas göra maskiner som är självmedvetna
 8. Vi lyckas klona människor
 9. Ett gigantiskt jordskalv i Stilla Oceanen inträffar
 10. Vi lyckas med kall fusion
 11. En asteroid kolliderar med jorden
 12. En dödlig pandemi inträffar

Hur kan man använda "Tolv händelser som kommer att förändra allt" i undervisningen? I kursen i forskningsmetodik tar vi upp paradigmskiften ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv. (Ett paradigm är ett tänkesätt eller "tänk". Exempel på stora paradigmskiften är exempelvis när mänskligheten gick från den geocentriska till den heliocentriska världsbilden eller när man upptäckte att sjukdomar orsakas av mikroorganismer).

Dessa tolv händelser som beskrivs är utmärkta exempel på händelser som kommer att medföra stora eller mycket stora paradigmskiften.

Länk: scientificamerican.com