Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tips: ChronoZoom

Tips: ChronoZoomChronoZoom. ChronoZoom. Vad är detta? ChronoZoom är en interaktiv tidslinje som sträcker sig ända från universums start för c:a 13,8 miljarder år sig fram till idag.

Hur kan man använda "ChronoZoom" i undervisningen? ChronoZoom kan användas som ett verktyg för att undervisa "Big History" på alla nivåer. Man kan använda den som "tavelunderlag" på lektionerna eller hänvisa eleverna till den för egna studier.

Jag är inte historiker, så jag kan inte riktigt svara för i vilken utsträckning man kan använda den också i den vanliga historieundervisningen. Den moderna historien i ChronoZoom begränsas till Amerikas, Rysslands och Koreas historia (tillsammans med den industriella revolutionen och vetenskapshistoria), så man kan undra lite vilket perspektiv sidan är gjord med.

Länk: chronozoomproject.org

 

 

Också intressant: