Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Syfte

Meningen med den här övningen är att du ska bekanta dig med alla de molekyltyper som vi hittills har gått igenom. Med den kunskapen som grund, hoppas jag att du bättre förstår vad som händer när vi syntetiserar paracetamol i nästa vecka.

Gör såhär

Arbeta två och två. Ta hjälp av dina egna (eller mina) anteckningar om organisk kemi. Bygg sedan följande molekyler. På ett annat papper skriver du molekylens strukturformel (gärna med streckformler) och namn. Du kan ange antingen det rationella namnet eller ett trivialnamn.

Bygg, rita strukturformeln och namnge:

 1. Det allra enklaste kolvätet
 2. Ett grenat kolväte med fyra kolatomer
 3. Den allra enklaste alkoholen
 4. Den allra enklaste arenen
 5. Den allra enklaste aminen
 6. Den allra enklaste karboxylsyran
 7. Den allra enklaste α-aminosyran
 8. Den allra enklaste alkylsubstituerade arenen
 9. Den allra enklaste hydroxylsubstituerade arenen
 10. Den allra enklaste aminsubstituerade arenen
 11. Den allra enklaste etern
 12. Den allra enklaste estern
 13. Den allra enklaste anhydriden

Ett exempel på en kondensationsreaktion: Estersyntes

 

För att se hur en kondensationsreaktion sker, ska du nu "tillverka" estern metyletanoat med byggsatsen!

 1. Börja med att bygga en metanol-molekyl och en etansyra-molekyl (ättiksyra)
 2. Vid en kondensationsreaktion slås två molekyler ihop och bildar en större. Samtidigt avgår en vattenmolekyl.
 3. Låt nu metanolens hydroxylgrupp "reagera" med etansyrans karboxylgrupp, så att det bildas vatten.
 4. När du är klar, skriv reaktionsformeln med strukturformler och visa upp för läraren.

Nästa veckas lab: Syntes av paracetamol

I nästa veckas laboration ska ni som sagt tillverka N-acetyl-para-aminofenol (paracetamol). Paracetamolen har följande strukturformel:

Paracetamol.

I laborationen ska ni utgå från para-aminofenol och ättiksyraanhydrid, och låta dem reagera med varandra. Reaktionen är en slags kondensationsreaktion. Vilka produkter bildas i reaktionen förutom paracetamol? För att ta reda på det, ska du göra såhär:

Bygg en para-aminofenol- och en ättiksyraanhydrid-molekyl. Sätt sedan ihop de båda molekylerna, så att paracetamol bildas (du kommer att vara tvungen att plocka loss en del atomer). Titta sedan på de "rester" som blir kvar. Vad är det som har bildats? (Tänk på att det är en kondensationsreaktion, och på att inga atomer eller bindningar får "hänga löst"!)

När du är klar, skriv reaktionsformeln med strukturformler och visa upp för läraren.