Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur spektroskopi går till

Spektroskopi går i grunden ut på att man skickar ljus (eller elektromagnetisk strålning) genom ett prov, och mäter hur mycket av strålningen som absorberas av provet.

En UV/vis-spektrofotometer fungerar som bilden nedan visar.

Hur en spektrofotometer fungerar

  1. Ljus (antingen UV-ljus eller visuellt ljus) från en lampa får passera genom en smal spalt
  2. En monokromator (ett vridbart prisma) gör att bara en enda våglängd passerar genom den andra spalten
  3. Ljuset får passera en kyvett med provlösning
  4. En detektor mäter hur mycket av ljuset som absorberats av provlösningen

Hur IR-spektroskopi går till

 

Principen är densamma som för UV/vis-spektroskopi

  • Skillnad: Det är infrarött ljus (IR-ljus) av olika våglängder som används, inte UV- eller vis-ljus

Olika bindningar mellan atomer absorberar IR-ljus vid olika våglängder

Genom att ta upp ett IR-spektrum kan man se vilka bindningar som finns i ett organiskt ämne

  • Detta ger värdefull information om ämnets struktur!
Vilka våglängder som absorberas av några bindningstyper
Bindningstyp Absorptionsområde/μm Vågtal/cm-1
O–H 2,7–3,3 3700–3000
C–H 3,4–3,8 3000–2600
C≡C 4,4–4,8 2250–2100
C=O 5,5–6,1 1820–1640
C=C 5,8–6,2 1700–1600
C–O 7,9–9,5 1260–1050

Tolkning av ett IR-spektrum

Bilden nedan visar ett IR-spektrum som man tagit upp från 2-pentanon.

2-pentanon (avidentifierad)

Man ser en skarp topp (egentligen vågdal) omkring 5,8 μm (1700 cm-1). Denna är typisk för bindningen C=O.