Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • Kulmodeller

Karboxylsyror

Ett exempel: Ättiksyra (etansyra)

Etansyra (ättiksyra)

Ättiksyran protolyseras i vatten:

Ättiksyrans protolys.

Alla karboxylsyror

Protolys:

När karboxylsyror protolyseras bildas karboxylatjoner.

 • R = H eller kolvätekedja

Funktionell grupp, karboxylsyror

Karboxylgrupp

Nomenklatur

 

Lägg till ”-syra” i slutet av namnet

Numrera så att karboxylgruppen får lägsta möjliga nummer

Exempel:

4-etylhexansyra.

4-etylhexansyra

Egenskaper

Relativt hög smält- och kokpunkt, då många vätebindningar kan bildas

Löslighet i vatten

 • Metansyra, etansyra, propansyra lösliga
 • Resten svårlösliga – men lösliga i organiska lösningsmedel

Dikarboxylsyror

Dikarboxylsyror har två karboxylgrupper.

Den enklaste: Oxalsyra

Harsyra (Oxalis acetosella) innehåller mycket oxalsyra.Harsyra (Oxalis acetosella) innehåller mycket oxalsyra. oxalsyra

Finns i t.ex. harsyra och rabarber

 • Harsyra på latin: Oxalis acetosella

Rationellt namn: 1,2-etandisyra

Finns också i rabarber

Varning för njursten!

Aromatiska karboxylsyror

Någon som kokat sylt hemma?

Vad tillsätter man för konservering – natriumbensoat!

 • Natrium = Na+
 • Bensoat =  Bensoatjon.
 • Och sålunda, bensoesyra:  Bensoesyra (streckformel).

Andra spännande aromatiska karboxylsyror

Salicylsyra

 • Salicylsyra.

Acetylsalicylsyra

 • Acetylgrupp ( acetylgrupp) i stället för OH-grupp
 • Acetylsalicylsyra.

 • Ingår i t.ex. magnecyl

Aminosyror

Aminosyror är karboxylsyror, som också innehåller en aminogrupp, -NH2.

 • Kroppens alla proteiner är uppbyggda av 20 av dessa!

Enklaste aminosyran: Glycin

Glycin.

Generell form för aminosyror (egentligen α-aminosyror):

Aminosyra (generell).

Estrar och esterbildning

Ester = förening av karboxylsyra + alkohol

En enkel ester: Etyletanoat (etylacetat)

Ättiksyra + etanol

Etanol + ättiksyra → etylacetat + vatten

Det som kännetecknar estern är esterbindningen:

Ester (generell).

 • R kan vara kolgrupper av olika slag

Anhydrider

Anhydrider kan sägas vara karboxylsyror som förenats i en och samma syreatom.

Generell struktur:

Anhydrid (generell).

Ättiksyraanhydriden är när två ättiksyramolekyler förenats i det sura syret:

Ättiksyraanhydrid. Ättiksyraanhydrid (modell)