Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

life scienceIntroduktion

Om mig: Magnus Ehinger

Vem är jag?

Lektor i kemi och biologi. Utvecklingsledare i projektarbete. Kemilektorslänk.

Tidigare forskning på vissa specifika molekylers funktion i immunsystemet. Numera: Forskning på Komplex I i elektrontransportkedjan.

Undervisar i år Kemi A, Life Science, mikrobiologi, projektarbete. Kan också undervisa Biologi, NkA, forskningsmetodik.

Jag fyller 40 år i höst, har tre barn Fredrika (11 år), Lovisa (8½ år) och Hjalmar (6 år). Hjalmar har längtat till skolstarten! :-) En fru, Anna, har jag också. 😊

Du når mig här:

Mejladress: maeh96@utb.lund.se (Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.)

Mobil: 0708-NNNNNN

 • Ring inte på hemtelefonen!

Hemsida: https://ehinger.nu/undervisning

Upprop

 

Tider - jag börjar lektionen med upprop!

 • Betyder inte att man kan komma senare om man heter ”Öhman”... ;-)

Närvaro - Vill man ha betyg, måste man

 1. göra och lämna in alla inlämningsuppgifter
 2. närvara på alla laborationer
 3. närvara på lektionerna (dock ej lika starkt krav som på laborationer)

Mobiltelefoner – ska vara avstängda (än så länge...)

Naturbehov – utnyttja pauserna mellan lektionerna (och ibland i lektionen)

Äta och dricka på lektioner och laborationer är förbjudet av säkerhetsskäl.

Av samma anledning: Inga ytterkläder på i salen.

Hur studerar man Life Science? Före – under – efter

Oavsett vad man pluggar gäller "före – under – efter"

 • Detta är nyckeln till lyckade studier!

Före

Läs innehållsförteckningen i boken

Gissa vad rubrikerna betyder!

 • Att gissa förbereder hjärnan på vad som ska komma
 • Det spelar ingen roll om man gissar fel! Det viktiga är att hjärnan är förberedd!

Avväpna boken

 • Bläddra igenom nästa kapitel: 5 s per uppslag, i jämn takt.
 • Fastna inte och läs, fortsätt bläddra.
 • Upprepa avväpningen varje dag under en vecka
 • På detta sätt förbereder du igen hjärnan på vad som ska komma

Kolla dagens lektion på kursschemat innan lektionen

Under

Man måste gå på lektionerna (surprise!)

Man måste ha med anteckningsmateriel:

 1. penna – gärna fyrfärgspenna för att kunna anteckna med färg.
 2. papper – gärna kollegieblock.
  • Framsidan: Anteckningar. Sätt datum!
  • Baksidan: Räkneuppgifter

Ha gärna med en pärm (eller mapp) – det blir mycket mycket papper med tiden!

Anteckna för att minnas – och för att hålla dig vaken!

Ibland kommer jag att avsluta dagens lektion med ett förhör.

Efter

Det exponentiella minnet

 • Man minns många detaljer från idag eller igår
 • Allteftersom tiden går, glömmer man detaljerna
 • Detta är en nödvändighet för att hjärnan inte ska drabbas av "information overload". ;-)

För att minnas något, måste man påminna sig om saken precis innan man är på väg att glömma det.

Påminnelsen kan ske i längre och längre intervall.

Med hjälp av dina anteckningar:

 • Titta igenom dina anteckningar från dagens lektion direkt när du kommer hem. Detta tar 1-2 minuter
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en vecka sedan
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en månad sedan

Sammanlagt 5-10 minuters repetition. När du gjort detta, minns du mycketlängre tid än om du pluggar mycket och sällan (som inför prov)

Läxor

Ni kommer att få kemiläxa till varje dag. Den kommer att bestå av mycket räkneuppgifter, som man skall göra. Skall dock förhoppningsvis inte ta mer än 20-30 minuter att göra.

Läsläxa? Läs ”med pennan i hand”!

 • Skriv anteckningar samtidigt som du läser!

Laborationer skall göras, och labrapporter skrivas.

Kursschema, Kursplan

Andra klasser jag diskuterat med: ”Hellre flera små skriftliga än ett/två stora prov”

Två prov inplanerade den här perioden. Eventuellt blir det färre! 😊

Läxa till på måndag 30 augusti 2010:

Skaffa anteckningsmateriel! Jag kommer att förhöra läxan...

Vad är "Life Science"?

För det första: Gissa själva!

För det andra: Vad tror ni att vi ska göra på kursen? Gissa! 😉

För det tredje: Såhär säger engelska wikipedia om Life Sciences:

The life sciences comprise all fields of science that involve the scientific study of living organisms, like plants, animals, and human beings. However, the study of behaviour of organisms, such as practised in ethology and psychology, is only included in as much as it involves a clearly biological aspect.

While biology and medicine remain centerpieces of the life sciences, technological advances in molecular biology and biotechnology have led to a burgeoning of specializations and new, often interdisciplinary, fields.

Titta på det här: "biology and medicine remain centerpieces of the life sciences". Det ska vi också fokusera på!

Life Science i vår tappning = Modern biologi och läkemedel

Fokusområden:

Syntes och analys av ett vanligt läkemedel: N-acetyl-para-aminofenol

 • Grundläggande organisk kemi
 • Karboxylsyrornas egenskaper
 • Alkoholernas egenskaper
 • Aminernas egenskaper
 • Arenernas egenskaper
 • Reaktionsmekanismer
 • Analytisk kemi (IR-spektroskopi)

Analys av antibiotika: Hur fungerar de, varför, och vad är faran med antibiotikaresistens?

 • Grundläggande mikrobiologi
 • Sterilteknik
 • Bakteriecellens uppbyggnad
 • Grampositiva och -negativa bakterier
 • Penicillinets verkningsmekanism
 • Antibiotika med effekt på proteinsyntesen, nukleinsyrasyntesen och cellmembranet
 • Kompetitiv inhibition med strukturanaloger
 • Lab: Bakteriers känslighet för antibiotika

Genterapi – framtidens läkemedel med hjälp av genmodifierade organismer?

 • Hur proteiner syntetiseras
 • Hur man analyserar proteiner med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE)
  • Lab: Comparative proteomics
 • Hur DNA-molekylen syntetiseras
 • DNA på konstgjord väg
 • Hur DNA-molekylen analyseras med agarosgelelektrofores
  • Lab: PV92 PCR informatics
 • Hur man tar reda på kvävebassekvensen i en DNA-molekyl
 • Hur man genmodifierar bakterier
  • Lab: pGLO transformation
 • Hur man gör transgena möss
 • Hur man gör knock-out-möss