Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Räkna upp tre väsentliga skillnader mellan bakterier och eukaryota celler! (Ledtrådar)
 2. Vad är eubakterier? (Ledtrådar)
 3. Vad är arkéer? (Ledtrådar)
 4. Vilket växtsätt har
  1. diplokocker? (Ledtrådar)
  2. streptokocker? (Ledtrådar)
  3. tetrader? (Ledtrådar)
  4. sarcina? (Ledtrådar)
  5. stafylokocker? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär
  1. positiv (direkt) infärgning? (Ledtrådar)
  2. negativ infärgning? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel på ett
  1. grampositivt (ledtrådar)
  2. gramnegativt (ledtrådar)
  bakteriesläkte!

VG-frågor

 
 1. Vad är skillnaden mellan eubakterier och arkéer? (Ledtrådar)
 2. Beskriv skillnaden mellan kocker, stavar och spiriller. (Ledtrådar)
 3. Spiroketer är en specialform av spiriller. Beskriv hur denna bakterietyp skiljer sig från ”vanliga” spiriller! (Ledtrådar)
 4. Förklara hur man gör när man gramfärgar en bakterie! (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar
  1. Metanogena arkéer? (Ledtrådar)
  2. Halofila arkéer? (Ledtrådar)
  3. Termoacidofila arkéer? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vad finns det för teorier som talar för att eukaryoter skulle ha uppstått genom symbios mellan två primitiva bakterier någon gång i evolutionens barndom? Redogör också för i vilket stadium symbiosen skulle ha uppträtt, både för eukaryota djur- och för eukaryota växtceller. (Ledtrådar)