Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kort förhör A 2008-09-17: Mikrobiologins historia

Skriv svaren direkt på det här pappret!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  3. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  4. Joseph Lister var en av de första att tillämpa antiseptiska metoder vid kirurgi.
  5. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  6. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna? (3p)
  1. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  2. NA är ett fast odlingsmedium, medan NB är flytande.
  3. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  4. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  5. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  6. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.

Kort förhör B 2008-09-17: Mikrobiologins historia

Skriv svaren direkt på det här pappret!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia är sanna?
  1. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  2. Louis Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  3. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  4. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
  5. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var mjältbrand.
  6. Anaeroba organismer kan endast leva i frånvaro av syre.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna?
  1. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
  2. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  3. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  4. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  5. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  6. NB är ett flytande odlingsmedium.