Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kort förhör A 2008-09-25: Bakteriecellers morfologi och släktskap

Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi släktskap är sanna? (3p)
  1. Gruppen prokaryota omfattar bakterier, arkéer och encelliga djur.
  2. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  3. E. coli är ett exempel på en stavformig bakterie.
  4. Sarcina växer vanligast i grupper om två och två.
  5. Spiriller saknar alltid flagell.
  6. Bacillus subtilis är ett exempel på en stav.
 2. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna? (3p)
  1. Om man slarvar med steriltekniken, är risken är större att ens odlingar kontamineras av arkéer än av eubakterier.
  2. Metanogena arkéer kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  3. Metanogena arkéer kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  4. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  5. Termoacidofiler klarar oftast inte av att leva i temperaturer under 40°C.
  6. Termoacidofiler trivs bra där det är både varmt och surt.

Kort förhör B 2008-09-25: Bakteriecellers morfologi och släktskap

Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi släktskap är sanna?
  1. Arkéer har en mycket annorlunda struktur jämfört med eubakterier.
  2. Arkéer är troligen närmare släkt med eubakterier än med eukaryoter.
  3. Staphylococcus aureus är ett exempel på en arké.
  4. Kocker är kulformiga bakterier.
  5. Streptokocker delar sig endast i ett plan, i en rad upp till 20 celler långt.
  6. Spiroketer tillhör gruppen stavformiga bakterier.
 2. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna?
  1. Arkéer hittar man oftast i extrema miljöer.
  2. Halofila arkéer påträffas t.ex. i Döda havet.
  3. Halofila arkéer hittar man typiskt i vulkaniska källor.
  4. Termoacidofila arkéer trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  5. Arkéer saknar i regel cellvägg.
  6. Metanogena bakterier kan vara endosymbionter hos idisslande djur.