Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Titta på nedanstående mikroskopbild. Det är en viss bakterie som renodlats och gramfärgats, och sedan fotograferats i mikroskopet.

  Vilket bakteriesläkte är det?

  Vilket bakteriesläkte är det troligast att det rör sig om?

  1. Bacillus
  2. Enterobacter
  3. Escherichia
  4. Lactobacillus
  5. Micrococcus
  6. Staphylococcus
  7. Streptococcus
 2. Vilka tre av följande påståenden om uralstringen är sanna?
  1. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  2. Såvitt vi vet har abiogenes aldrig inträffat.
  3. Teorin om uralstringen innebar att liv (i form av mikroorganismer) kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  4. Pasteur visade att det finns mikroorganismer i luften.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. Pasteur visade att steril luft inte kunde infektera en steriliserad näringslösning.
 3. Vilka tre av följande påståenden om den medicinska mikrobiologins historia är sanna?
  1. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  2. Robert Koch var bland de första att förespråka att läkare måste tvätta händerna.
  3. Koch satte upp ett antal postulat, som måste vara uppfyllda för att man skall kunna bevisa att en viss sjukdom orsakas av en viss mikroorganism.
  4. Koch var den förste som lyckades bota patienter med tuberkulos, tack vare antimikrobiella preparat.
  5. Koch var också den förste som lyckades visa att virus kan orsaka sjukdomar.
  6. Koch var den som först lyckades isolera tuberkelbaciller, Mycobacterium tuberculosis.
 4. Vilka tre av följande påståenden om sterilteknik och bakterieodling är sanna?
  1. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  2. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  3. MRS-agar är agar som är särskilt lämplig att odla lactobaciller på.
  4. Endo-agar är agar som är särskilt lämplig att odla tarmbakterier på.
  5. Vid allt mikroskoperande är det viktigt att man har steriliserat sin arbetsyta ordentligt.
  6. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriernas morfologi och släktskap är sanna?
  1. Spiriller och spirochaeter är huvudsakligen spiralformade.
  2. E. coli är ett exempel på en kock.
  3. Diplokocker växer två och två.
  4. Arkéer betraktas numera i själva verket som en slags eukaryoter.
  5. En viss typ av arkéer, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  6. Halofiler är "saltälskande" bakterier, som kräver mycket hög salthalt för att kunna leva.
 6. Vilka tre av följande påståenden om gramfärgning och gramnegativa/-positiva bakterier är sanna?
  1. Gramfärgning är en form av negativ infärgning.
  2. Vid gramfärgning försvinner det blå-lila färgkomplexet från de grampositiva cellerna när man tillsätter t.ex. etanol.
  3. Gram-karaktäriseringen bygger på ett enzymtest.
  4. Bakterier av släktet Lactobacillus är alla grampositiva.
  5. Endast gramnegativa bakterier har lipopolysackarider.
  6. Det finns både stavar som är gramnegativa och stavar som är grampositiva.

Del II. Frågor som kräver en bild

Svaren på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. Rita en schematisk bakteriecell! Rita in tio strukturer, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar. Om du ritar in fler än tio strukturer, riskerar du få avdrag. (5p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. Titta på nedanstående bild. Det är en elektronmikroskopbild av cellhöljet på en viss bakterie.

  Cellhöljet hos en grampositiv bakterie (<i>Bacillus coagulans</i>)

  Är det en gramnegativ eller grampositiv bakterie som fotograferats, eller kanske t.o.m. en bakterie som saknar cellvägg? Förklara kortfattat hur du kommer fram till ditt svar! (2p)

 2. Allt levande på jorden är naturligtvis släkt med vartannat, på mer eller mindre långt håll. Redogör för på vilket sätt bakterier är släkt med växter. Rita gärna ett släktträd för att hjälpa dig att förklara. (3p)
 3. Redogör för Kochs försök med mjältbrandsbakterier, och hur han därmed lyckades bevisa att bakterier kan orsaka sjukdomar! (5p)