Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre påståenden om mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Teorin om uralstringen innebar att liv (i form av mikroorganismer) kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  3. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  4. Pasteur visade att det finns mikroorganismer i luften.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. Pasteur var den första att konstruera något som liknar moderna ljusmikroskop.
 2. Vilka tre påståenden om sterilteknik och metoder för att odla bakterier är sanna? (3p)
  1. Joseph Lister var en av de första att tillämpa antiseptiska metoder vid kirurgi.
  2. Robert Koch var bland de första att förespråka att läkare måste tvätta händerna.
  3. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att förhindra att mikroorganismer faller ner på arbetsytan.
  4. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  5. Antiseptiska medel är medel som förhindrar blodförgiftning (sepsis).
  6. Koch var också den förste som lyckades visa att virus kan orsaka sjukdomar.
 3. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna? (3p)
  1. Arkéer betraktas numera i själva verket som en slags eukaryoter.
  2. Risken att ens bakterieodlingar kontamineras av arkéer är mycket liten, även om man slarvar med steriltekniken.
  3. Arkéer hittar man oftast i extrema miljöer.
  4. Metanogena arkéer kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  5. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100 °C.
  6. Arkéer saknar i regel cellvägg.
 4. Vilka tre påståenden om bakteriers morfologi är sanna? (3p)
   
  1. Kocker har fått sitt namn efter sin upptäckare, Robert Koch.
  2. Streptokocker delar sig endast i ett plan, i en rad upp till 20 celler långt.
  3. Stafylokocker delar sig i tre plan, och ser ut som en druvklase av celler i mikroskop.
  4. E. coli är ett exempel på en kock.
  5. Bacillus subtilis är ett exempel på en stav.
  6. Sarcina växer vanligast i grupper om två och två.
 5. Vilka tre påståenden om gramfärgning och andra färgningsmetoder är sanna? (3p)
  1. Vid negativ infärgning färgas inte själva bakterien in.
  2. Vid gramfärgning bildas ett blå-lila färgkomplex inne i cellerna först efter att man tillsatt både ett basiskt färgämne (t.ex. kristallviolett) och Lugols lösning (KI/I2-lösning).
  3. Vid gramfärgning försvinner det blå-lila färgkomplexet från de grampositiva cellerna när man tillsätter t.ex. etanol.
  4. Alla kulformade bakterier är gramnegativa.
  5. Bakterier av släktet Escherichia (t.ex. E. coli) är grampositiva.
  6. Bakterier av släktet Bacillus (t.ex. B. subtilis) är grampositiva.
 6. Vilka tre påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (3p)
  1. Med bakteriell tillväxt menas vanligen hur en bakterie tillväxer och blir större.
  2. Under log-fasen är generationstiden, d.v.s. den tid det tar för en nybildad cell att dela sig, (huvudsakligen) konstant.
  3. Under stationärfasen har celldelningen i princip upphört helt.
  4. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  5. Under deklinationsfasen dör bakterierna i allt snabbare takt.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.

Del II. Frågor som kräver en bild

 1. Rita en schematisk bakteriecell! Rita in tio strukturer, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar. Om du ritar in fler än tio strukturer, riskerar du få avdrag. (5p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. Redogör för Kochs försök med mjältbrandsbakterier, och hur han därmed lyckades bevisa att bakterier kan orsaka sjukdomar! (5p)
 2. Titta på bilden nedan. Det är elektronmikroskopbilder av cellhöljet hos tre olika mikroorganismer.

  Cellhöljet hos en arké (<em>Sulfolobus acidocaldarius</em>), en gramnegativ bakterie (<em>Aeromonas salmonicida</em>) och en grampositiv bakterie (<em>Bacillus thuringiensis</em>). PM - plasmamembran; OM - yttre membran; PG - peptidoglykan; CW - grampositiv cellvägg; S - S-lager.

  Vilken av bilderna (a, b eller c) visar en gramnegativ bakterie? Förklara kortfattat hur du kommer fram till ditt svar! (3p)
 3. Föreställ dig någon som aldrig har sysslat med bakterier, och förklara för denne hur man isolerar en bakterie (gör en renkultur) från en blandkultur i ett flytande odlingsmedium! (5p)