Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Vad innebär, kemiskt sett, en
  1. oxidation? (Ledtrådar)
  2. reduktion? (Ledtrådar)
 2. Vilket/vilka ämnen kan reduceras i cellandningen hos
  1. aeroba organismer? (Ledtrådar)
  2. anaeroba organismer? (Ledtrådar)
 3. Vilken energikälla använder
  1. fototrofa (ledtrådar)
  2. kemotrofa (ledtrådar)
  bakterier?
 4. Vilken energikälla använder
  1. kemolitotrofa (ledtrådar)
  2. kemoorganotrofa (ledtrådar)
  bakterier?
 5. Varifrån får bakterien sitt behov av
  1. kväve? (Ledtrådar)
  2. fosfor? (Ledtrådar)
  3. svavel? (Ledtrådar)
 6. Vad kan det vara för andra typer av näringsämnen, som en bakterie måste få från sin omgivning? (Ledtrådar)
 7. Vad är ett
  1. komplext (ledtrådar)
  2. syntetiskt (ledtrådar)
  odlingsmedium?
 8. Ge ett exempel på ett komplext odlingsmedium! (Ledtrådar)

VG-frågor

 
 1. Vilket/vilka ämnen kan reduceras i cellandningen hos en organism som är
  1. obligat anaerob? (Ledtrådar)
  2. fakultativt anaerob? (Ledtrådar)
  3. obligat aerob? (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på
  1. en fototrof och en kemotrof bakterie? (Ledtrådar)
  2. en fotoautotrof och en fotoheterotrof bakterie? (Ledtrådar)
  3. en kemolitotrof och en kemoorganotrof bakterie? (Ledtrådar)
  4. en kemoautotrof och en kemoheterotrof baktiere? (Ledtrådar)
 3. Till vad behöver bakterien
  1. kväve? (Ledtrådar)
  2. fosfor? (Ledtrådar)
  3. svavel? (Ledtrådar)
 4. Vad är det för skillnad mellan komplexa och syntetiska odlingsmedier? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vilken steriliseringsmetod är att föredra, om du skall sterilisera
  1. ett flytande odlingsmedium?
  2. en platinaögla?
  3. pipettspetsar?
  4. petriskålar?
  5. en buffert innehållande MnCl2 eller annat ämne, som lätt oxideras?
  6. din labbänk?
  7. dina händer?
  8. en pincett?
  9. värmekänsliga kemikalier?
  10. en racklare?
  11. en pasteurpipett (dropprör) av glas?
  12. en pasteurpipett av plast?
  Mer än ett steriliseringsalternativ kan vara korrekt! (Ledtrådar)