Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre påståenden om mikrobiologins historia och de odlingstekniker man då lyckades utveckla är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  3. Antiseptiska medel är medel som förhindrar blodförgiftning (sepsis).
  4. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var TBC (tuberkulos).
  5. NB är ett flytande odlingsmedium.
  6. NB är ett syntetiskt odlingsmedium.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi och släktskap är sanna? (3p)
  1. Streptokocker delar sig i tre plan, och ser ut som en druvklase av celler i mikroskop.
  2. Spiriller saknar alltid flagell.
  3. E. coli är ett exempel på en kock.
  4. Bacillus subtilis är ett exempel på en stav.
  5. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  6. Arkéer har troligen uppstått tidigare i evolutionen än eukaryoterna.
 3. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna? (3p)
  1. Om man slarvar med steriltekniken, är risken är större att ens odlingar kontamineras av arkéer än av eubakterier.
  2. Arkéer saknar i regel cellvägg.
  3. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  4. Arkéer som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
  5. Metanogena arkéer kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  6. Metanogena arkéer oxiderar vätgas med hjälp av koldioxid, varigenom det bildas vatten och metan.
 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers yttre och inre strukturer är sanna? (3p)
  1. Alla bakterier innehåller en ringformad kromosom.
  2. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  3. I det periplasmiska rummet finns enzymer som medverkar i bakteriens energiomsättning.
  4. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER).
  5. Pili är i princip uppbyggda på samma sätt som flageller.
  6. Flageller finns hos både pro- och eukaryota celler.
 5.  
  Vilka tre av följande påståenden om bakteriers tillväxt och livsbetingelser är sanna? (3p)
  1. Under stationärfasen i den bakteriella tillväxtkurvan är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  2. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  3. Under deklinationsfasen dör bakterierna i allt snabbare takt.
  4. Cyanobakterier är fotoheterotrofa bakterier.
  5. En bakterie som kan användas till framställning av syrade mjölkprodukter (yoghurt, fil m.m.) bör vara fakultativt anaerob.
  6. Mesofila bakteriers temperaturoptimum ligger vanligen på omkring 15°C.
 6. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
  2. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  3. Gramnegativa bakterier är som regel mer känsliga för penicillin än grampositiva.
  4. Närvaro av sulfonamid (”sulfa”) gör att folsyra inte kan bildas i bakterien.
  5. Sulfonamid verkar genom att binda till para-aminobensoesyra (PABA), och därmed förhindra att nukleinsyror bildas.
  6. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna? (3p)
  1. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  2. Bakterievirus har ofta binal form.
  3. De flesta virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns ett fåtal som inte är det.
  4. Växtpatogena virus har ofta ett skyddande membran runt kapsiden.
  5. Fagernas mycket goda vidhäftningsförmåga i svansen gör att de kan infektera många olika sorters bakterier.
  6. Nukleinsyran i retrovirus är alltid RNA.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Beskriv principen för gramfärgning! (3,5p)
 2. Redogör för den serie av experiment Pasteur gjorde, och som ledde honom till slutsatsen att uralstring inte kan ske! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga. (4p)
 3. Ge ett exempel på ett antibiotikum med hög toxicitet men låg selektivitet, och förklara med utgångspunkt i antibiotikumets funktion varför det är så! (4p)