Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Vad innebär det att en mikroorganism är virulent? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett virion? (Ledtrådar)
 3. Vad är en kapsomer? (Ledtrådar)
 4. Vad är en kapsid? (Ledtrådar)
 5. Vad är en fag? (Ledtrådar)
 6. På vilket vis tar sig
  1. växtvirus
  2. animala virus
  3. fager
  in i sina respektive värdceller? (Ledtrådar)
 7. Vad innebär avkapsling? (Ledtrådar)
 8. Ordna följande begrepp i den ordning de uppträder i ett virus livscykel:
  1. Adsorbtion (Ledtrådar)
  2. Avkapsling (Ledtrådar)
  3. Frisläppande (Ledtrådar)
  4. Passage (Ledtrådar)
  5. Replikation (Ledtrådar)
  6. Sammansättning (Ledtrådar)
  7. Syntes av virusspecifika proteiner (Ledtrådar)
 9. Ge ett exempel på ett antiviralt kemoterapeutikum! (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Rita ett membranförsett virus generella struktur. (Ledtrådar)
 2. Frisläppandet av viruspartiklar kan ske på olika sätt. Vilket är vanligast hos
  1. fager? (Ledtrådar)
  2. växtvirus? (Ledtrådar)
  3. animala virus? (Ledtrådar)
 3. Redogör för hur man kan mäta virushalten i en lösning! (Ledtrådar)
 4. Beskriv hur ett plaque bildas! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Diskutera huruvida man bör betrakta virus som levande eller ej! (Ledtrådar)
 2. Diskutera vad kan det finnas för anledningar till att bakteriofager mycket sällan är membranförsedda virus! (Ledtrådar)
 3. Du har en ursprunglig provlösning med T4-fager. Den tar du 10 μl av, och sätter till 990 μl spädningsbuffert. Denna lösning kallar du spädningslösning 1. Från spädningslösning 1 tar du i sin tur 10 μl, och sätter till 990 μl spädningsbuffert. Denna lösning kallar du spädningslösning 2.

  Från spädningslösning 2 tar du nu 100 μl, och sätter till 1900 μl mjukagar, som innehåller en lämplig halt E. coli. Mjukagar + T4-fager häller du ut på en NA-platta, och låter stå i 37°C över natt. Dagen efter räknar du till 137 plaque på din odlingsplatta. Vilken var fagkoncentrationen i din ursprungliga provlösning? (Ledtrådar)

 4. Chlamydia är en mycket liten bakterie på c:a 300 nm. Pox-virus, å sin sida, är mycket stora virus, också de på c:a 300 nm. Båda två är obligata intracellulära parasiter. Diskutera vad det kan vara för egenskaper hos Chlamydia som gör att den ändå klassificeras som en bakterie, och inte ett virus! (Ledtrådar)