Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaFärgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Torsdag – 150 minuter lab./lektion

3

19-jan

 • 1. Introduktion till mikrobiologin. Mikrobiologins historia. Mikroskopet och dess betydelse.
 • 2. Lab 1. Substratberedning med sterilarbete

4

26-jan

 • 3. Mikrobiologins historia. Schismen om uralstringen. Upptäckten av mikroorganismernas betydelse. Mikroorganismernas roll vid uppkomsten av sjukdomar.
 • 4. Lab 2. Våtpreparat

5

02-feb

 • 5. Mikrobiologins historia. Mjältbrand. Medicinsk bakteriologi. Tuberkulos. Biologisk krigföring.
 • 6. Bakteriers morfologi och släktskap. Eubakterier. Gramfärgning.

6

09-feb

 • 7. Bakteriers morfologi och släktskap. Arkéer. Hur bakterier är släkt med andra organismer.
 • 8. Lab 4. Gramfärgning.
  Lab: Bakteriellt nedfall (utsättning)

7

16-feb

 • 9. Bakteriecellens struktur & innehåll. Bakteriernas cellhöljen.
 • 10. Lab: Bakteriellt nedfall (avläsning & renstryk)

8

23-feb

 • Sportlov!

9

01-mar

 • 11. Bakteriecellens struktur & innehåll. Yttre cellstrukturer. Bakteriens DNA.
 • 12. Lab: Bakteriellt nedfall (försök till identifiering, oxidas- och katalastest).
 • Provvecka, moderna språk

10

08-mar

 • 13. Bakteriecellens struktur & innehåll. Andra inre strukturer. Bakteriell tillväxt.
 • 14. Bakteriers livsbetingelser. Energikällor.

11

15-mar

 • Ö-dag, UVS

12

22-mar

 • 15. Prov: Kapitel 1-5 + laborationer
 • 16. Bakteriers livsbetingelser. Kolkällor. Andra nödvändiga kemiska ämnen. Odling av bakterier i laboratorium.

13

29-mar

 • 17. Bakteriers livsbetingelser. Vilken miljö förderar bakterier? Kemoterapi. Vad är kemoterapi?
 • 18. Lab: Bakterier i livsmedel

14

05-apr

 • Påsklov!

15

12-apr

 • 19. Kemoterapi. Antibiotika som påverkar cellväggssyntesen och som blockerar proteinsyntesen.
 • 20. Kemoterapi. Antibiotika som påverkar cellmembranet och nukleinsyrasyntesen samt kompetitiv inhibition. Antibiotikaresistens.

Lab: Bakterier i livsmedel (avläsning)

16

19-apr

 • 21. Virologi. Virushistorik. Virusens egenskaper.
 • 22. Virologi. Virusens klassifikation.

17

26-apr

 • 23. Virologi. Bestämning av virushalten.
 • 24. Lab 8: Experiment med bakteriofager. Virusens förökning i sju enkla steg.

18

03-maj

 • 25. Virologi. Antiviral kemoterapi. Virussjukdomar. Herpesvirus. Virushepatiter – HAV
 • 26. Virussjukdomar. Virushepatiter – HBV, HCV, HDV, HEV.
 • Prov IV, år 3

19

10-maj

 • 27. Virussjukdomar. Hemorraghiska febrar. TBE. Influensa.
 • 28. Virussjukdomar. Calicivirus. Mindre än virus. Viroider och prioner.

20

17-maj

 • Kristi Him­mel­färds dag!

21

24-maj

 • Lektioner utgår p.g.a. KeB-prov på eftermiddagen
 • Prov KeB (em)

22

31-maj

 • 29. Prov kap. 6, 7, 9, 10
 • 30. Avslutning av kursen.
 • Prov IV år 3

23

07-jun

 • Ingen lab/lektion

24

14-jun

 • Ingen lab/lektion