Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Måndag
75 min lab/lekt.

Tisdag

75 min lab/lekt.

 

35

24-aug

· Kapitel 1. Introduktion till mikrobiologin.

· Kapitel 2. Mikrobiologins historia. Mikroskopet och dess betydelse.

25-aug

· Kapitel 2. Mikrobiologins historia. Schismen om uralstringen. Upptäckten av mikroorganismernas betydelse. Mikroorganismernas roll vid uppkomsten av sjukdomar.

 

36

31-aug

· Lab 1. Substratberedning med sterilarbete

01-sep

· Kapitel 2. Mikrobiologins historia. Mjältbrand. Tuberkulos.

 

37

07-sep

· Kapitel 2. Mikrobiologins historia. Utvecklingen under 1900-talet. Biologisk krigföring.

· Kapitel 3. Bakteriers morfologi & släktskap. Eubakteriers utseende och förökningssätt.

08-sep

· Kapitel 3. Bakteriers morfologi & släktskap. Hur man kan se bakterier. Gramfärgning. Arkéer. Metanogena och halofila arkéer.

 

38

14-sep

· Lab 2. Våtpreparat

15-sep

· Kapitel 3. Bakteriers morfologi & släktskap. Termoacidofila arkéer. Eocyter. Hur bakterier är släkt med andra organismer.

· Kapitel 4. Bakteriecellens struktur & innehåll. Vad ingår i bakteriernas cellhöljen? Plasmamembranet.

 

39

21-sep

· Kapitel 4. Bakteriecellens struktur & innehåll. Cellväggen. Det yttre plasmamembranet. Yttre cellstrukturer. Kapseln. Självstudier på It's Learning

 

22-sep

· Kapitel 4. Bakteriecellens struktur & innehåll. Pili. Flageller. Vad som finns inuti bakteriecellen.

· Lab. Bakteriellt nedfall I.

 

40

28-sep

· Lab: Bakteriellt nedfall II

 

29-sep

· Lab 4. Gramfärgning

 

41

05-okt

· KU-dag/Lov

06-okt

· Lab: Bakteriellt nedfall III

 

42

12-okt

· Kapitel 5. Bakteriell tillväxt.

· Kapitel 6. Bakteriers livsbetingelser. Inledning.

· Provvecka IV år 3

· Provvecka Moderna språk

13-okt

· Kapitel 6. Bakteriers livsbetingelser. Alla organismer kräver en energikälla och en kolkälla.

· Provvecka IV år 3

· Provvecka Moderna språk

 

43

19-okt

· Kapitel 6. Bakteriers livsbetingelser. Andra nödvändiga kemiska ämnen. Odling av bakterier. Vilken miljö föredrar bakterier?

20-okt

· Prov I. Kapitel 1-5

 

44

26-okt

· Höstlov!

27-okt

· Höstlov!

 

45

02-nov

· Lab 8. Bakterier i köttfärs.

03-nov

· Lab 8. Bakterier i köttfärs (avläsning).

· Kapitel 6. Bakteriers livsbetingelser. Vilken miljö föredrar bakterier (forts.)?

 

46

09-nov

· Kapitel 7. Kemoterapi. Vad är kemoterapi? Vad händer vid kemoterapi? Antibiotika med effekt på cellväggssyntesen. Antibiotika som blockerar proteinsyntesen. Erythromycin.

10-nov

· Kapitel 7. Kemoterapi. Erythromycin. Tetracyklin. Streptomycin. Antibiotika med effekt på cellmembranet. Antibiotika med effekt på nukleinsyrasyntesen. Kompetitiv inhibition med strukturanaloger.

 

47

16-nov

· Lab 6. Antibiotikaresistens hos bakterier.

17-nov

· Ö-dag, utprovning av studentmössor år 3

· LU år 3

· Utvecklingssamtal

 

48

23-nov

· Lab 6. Antibiotikaresistens hos bakterier. (avläsning).

· Kapitel 7. Kemoterapi. Antibiotikaresistens

24-nov

· Kapitel 9. Virologi. Lite virushistorik. Egenskaper hos virus.

 

49

30-nov

· Kapitel 9. Virologi. Hur klassificeras virus? Hur bestämmer man halten av virus vid provtagning? Hur förökar sig virus? Angreppsytor. Adsorption.

· Provvecka, moderna språk

01-dec

· Kapitel 9. Virologi. Hur förökar sig virus (forts.)?

· Provvecka, moderna språk

 

50

07-dec

· Lab 9. Experiment med bakteriofager

08-dec

· Lab 9. Experiment med bakteriofager (avläsning).

· Kapitel 9. Virologi. Vad händer med värdcellen vid en virusinfektion? Antiviral kemoterapi.

 

51

14-dec

· Prov II. Kapitel 6, 7, 9

· Provvecka IV år 2, 3

15-dec

· Kapitel 10. Virussjukdomar. Herpesvirus. Virushepatiter. HAV. HBV

· Provvecka IV år 2, 3

 
 

52

21-dec

· Jullov!

22-dec

· Jullov!

 

53

28-dec

· Jullov!

29-dec

· Jullov!

 

1

04-jan

· Jullov!

05-jan

· Jullov!

 

2

11-jan

· Kapitel 10. Virussjukdomar. HCV. HDV. HEV. Hemorraghiska febrar. TBE.

· Provvecka IV år 2, 3

12-jan

· Kapitel 10. Virussjukdomar. Influensa. Calicivirus.

· Kapitel 11. Mindre än virus. Viroider. Prioner.

· Avslutning.

· Provvecka IV år 2, 3