Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Som avslutning på kursen i mikrobiologi, skall ni få göra ett litet grupparbete som rör mikrobiella sjukdomar. Ni får själva bilda grupper, men grupperna måste bestå av minst tre och högst sex personer. I vårt arbetslag har vi kommit överens om att ni elever minst en gång per kurs, skall föra en reflekterande loggbok över ert arbete. Det skall ni nu få tillfälle att göra under ert grupparbete. Er loggbok kommer att ingå i bedömningen av ert arbete.

Hur skall man göra?

 1. Välj ut en sjukdom, som ni tycker kan vara ”rolig”.
  1. Det gör ingenting om flera grupper väljer samma sjukdom. Enda kravet är att den skall vara orsakad av någon form mikroorganism. Andra typer av sjukdomar, autoimmuna, genetiska eller degenerativa sjukdomar, är inte lämpliga. Det är ju trots allt en kurs i mikrobiologi vi snackar om!
 2. Sätt upp ett antal frågeställningar som ni vill besvara. Det kan t.ex. vara
  1. Hur smittar sjukdomen?
  2. Hur kommer mikroorganismen in i kroppen?
  3. Vilken är spridningen i världen?
  4. Hur ser sjukdomsförloppet ut?

  men ni får mer än gärna komma med egna frågeställningar! Kanske (förhoppningsvis!) är det så, att ju mer ni lär er om sjukdomen, desto fler frågeställningar dyker det upp.

 3. Kombinera ihop en poster, på vilken ni presenterar ”er” sjukdom.

  Förutom intressanta fakta, måste följande finnas med på varje poster:

  1. Namn och klass på er som gjort postern
  2. Källförteckning
 4. Skriv loggbok kontinuerligt!
  1. Ur er loggbok måste jag kunna följa ert arbetes framsteg, bit för bit. För att kunna följa era tankegångar, måste den ha med de val ni gör, och varför ni gör dem. Det skulle t.ex. kunna se ut såhär: ”Vi diskuterade att... Därför kom vi fram till att Kalle skall... och Lisa skall... och själv skall jag...”
  2. Loggboken skall också vara mig till hjälp, för att se vem som har gjort vilken del i arbetet.
 5. Presentation
  1. Den 24 maj på eftermiddagen (exakt tid och plats kommer att meddelas senare) skall ni få presentera era verk för mig och för era kursare.
  2. Er presentation av sjukdomen skall vara 5-10 minuter lång.
  3. Vid presentationstillfället skall ni lämna in era loggböcker

Betygskriterier

I bedömningsunderlaget ingår er loggbok, er poster och er presentation. Den som inte lämnar in loggbok eller inte är med på presentationen kan inte räkna med något av de högre betygen. (Den som inte gör någon poster får förstås inte godkänt alls – men det behöver jag väl inte nämna?)

Efter genomförd presentation får varje grupp ett antal poäng, som ni får fördela mellan varandra. En grupp på tre personer får nio poäng att fördela, en grupp på fyra får tolv poäng o.s.v. Ni får tid att sitta ner i gruppen och diskutera hur ni vill fördela poängen mellan er. Den som har dragit det största lasset i grupparbetet bör få den högsta poängen, för jag låter poängen vägleda mig i min betygsättning av ert arbete. Efter att ni diskuterat er poängsättning, får ni lämna in den skriftligen till mig. Ni skall också, var och en, lämna in en eller några meningar om vilken poäng du själv<span"> tycker att du är värd.

Godkänd

Er grupp redovisar översiktligt den sjukdom ni har valt, och besvarar några frågeställningar kring den. Ni presenterar var och en den del av arbetet ni gjort. Du har skrivit loggbok regelbundet.

Väl godkänd

Er grupp redovisar grundligt den sjukdom ni har valt. Ni besvarar på ett insiktsfullt sätt några frågeställningar som rör sjukdomen. Ni presenterar var och en den del av arbetet ni gjort, men gör en ansats till att presentera det som en grupp. I din loggbok kan man följa din del av arbetsprocessen, och varför du har valt att göra på ena eller andra sättet.

Mycket väl godkänd

Er grupp redovisar insiktsfullt den sjukdom ni har valt. Ni besvarar insiktsfullt några frågeställningar som rör sjukdomen, samtidigt som ni belyser några andra, viktiga aspekter, som kanske inte direkt berör ”er” sjukdom. Ni kan t.ex. knyta samman ”er” sjukdom med andra ämnesområden, såsom samhällskunskap, biologi, kemi eller fysik. Ert framträdande är väl planerat, och ni framträder som en grupp, och inte att varje individ gjort en liten del i arbetet. I era loggböcker kan man följa er grupps arbete, vilka ställningstaganden ni gjort under arbetets gång, och varför de ledde fram till den slutliga produkten (postern).

Tips och tricks för postrarna

Ha med några snygga och lärorika bilder! Skriv med stor text – den skall kunna läsas på två meters avstånd! Tänk på layouten, så att er poster blir trevlig att titta på! Använd färg, rutor, pilar etc. för att tydliggöra saker och ting!