Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

De flesta anaeroba bakterier (både fakultativt och obligat anaeroba) tillverkar katalas. Det är ett enzym som katalyserar spjälkning av väteperoxid, H2O2, till syrgas och vatten enligt följande reaktion:

2H2O2 → 2H2O + O2(g)

Det här är ett enkelt test för att avgöra om en bakterie producerar katalas eller inte.

Material

 • Renkulturer av bakterier
 • Platinaögla
 • Objektglas
 • Täckglas
 • Spritlampa
 • Ytdesinfektionsmedel
 • 3% väteperoxid, H2O2

Resultatet av ett positivt katalastest. Resultatet av ett positivt katalastest.

Gör såhär

 • Sterilisera din labyta och tänd spritlampan
 • Plocka sterilt en koloni av dina renodlade bakterier (med hjälp av platinaöglan)
 • För över kolonin kolonin till ett objektglas
 • Tillsätt en droppe väteperoxid
 • Om det bildas bubblor (syrgas) är det ett tecken på att bakterien producerar katalas.