Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I den här laborationen ska du bekanta dig med mikroskopet, och med våra "husbakterier". Det ska du göra genom att göra våtpreparat av bakterierna, och se hur de ser ut i mikroskopet. Du ska också öva dig i att arbeta sterilt.

Tid för detta

Laborationen tar c:a 30 minuter att genomföra

Material

Varje grupp behöver

Gemensamt behövs

 • Mikroskop
 • Objektglas
 • Täckglas
 • Ytdesinfektionsmedel
 • Brännare eller spritlampa
 • Platinaögla eller ympnål
 • Övernatts-kulturer i E-kolvar med B. subtilis och E. coli.

Gör såhär

 1. Sterilisera din arbetsyta och tänd brännaren
 2. Sterilisera platinaöglan i brännaren, och låt den svalna en kort stund
 3. Ta av korken från en av kulturerna, och flambera mynningen
 4. För ned platinaöglan i vätskan, och för över lite av den till ett objektglas. Om det behövs, kan du göra det flera gånger så att du får en lite större droppe med bakterieodling
 5. Lägg på ett täckglas
 6. Flambera mynningen på E-kolven och sätt på korken igen.
 7. Studera dina bakterier i mikroskop, gärna med faskontrast.
 8. Ta ett foto av bakterierna rakt ned i okularet, exempelvis med hjälp av en mobilkamera eller vanlig "turistkamera".
 9. Beskriv bakteriernas form, storlek och rörlighet. Filma också bakterierna en stund (om din mobilkamera/"turistkamera" tillåter det).

Våtpreparat av B. subtilis. Våtpreparat av B. subtilis. Våtpreparat av E. coli.Våtpreparat av E. coli.

Riskanalys

Laborationen utförs med öppen låga. Ge akt på var brandfilt och nöddusch finns innan du sätter igång laborationen.