Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Penicillin?
  1. Knappast!
 2. Antibiotika?
  1. Tja, virus är ju inte levande i strikt mening, så…
 3. Hur behandla virusinfektioner??
 4. Två exempel: DNA-synteshämmare och neuraminidashämmare

DNA-synteshämmare

 1. Acyklovir, gancyklovir
  1. ”Munsårsmedicin”
  2. Strukturformel:
   Acyklovir
  3. Liknar guanin
   Guanin
  4. Ett viruskodat enzym (endast i infekterade celler) omvandlar acyklovir till acyklovir-monofosfat
  5. Värdcellens enzym omvandlar acyklovir-monofosfat till acyklovir-trifosfat
  6. Om acyklovir-trifosfat byggs in i DNA-kedjan i stället för guanin, upphör DNA-syntesen.
  7. Risker:
   1. Kan möjligen orsaka mutationer hos patienten
 2. AZT

  1. Strukturformel:
   AZT
  2. Liknar tymin
   Tymin
  3. Har relativt hög affinitet för omvänt transkriptas
  4. Retroviruset HIV förhindras att göra DNA av sitt RNA, infektionen stoppas upp

Neuraminidas-hämmare

 1. Sialinsyra är en väldigt vanligt förekommande receptor på mänskliga celler
 2. Många virus, t.ex. influensavirus, fågelinfluensavirus (H5N1) adsorberas till sialinsyra
 3. Under infektionen i cellen producerar viruset neuraminidas, som bryter ner sialinsyran
  1. Nya virus ska ju infektera nya celler, och inte den gamla som redan infekterats!
 4. Tamiflu är en neuraminidas-inhibitor
  1. Förhindrar att neuraminidas fungerar
  2. Medför att nytillverkade virus inte sprids lika fort till omkringliggande celler
  3. Flash-animering, som visar Tamiflu’s funktion: http://www.pharmasquare.org/flash/Tamiflu.html