Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bakteriecellens struktur & innehåll. Bakteriernas cellhöljen.En typisk bakterie

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Bakteriernas cellhöljen

= membran + eventuell cellvägg

Plasmamembranet (cellmembranet)

Dubbelmembran (nedan) av fosfolipider (höger).

Dubellager av fosfolipider.Dubellager av fosfolipider. Fosfolipid. Fosfolipid.

Avgränsar cellen utåt

Släpper in/ut molekyler

 1. Semipermeabelt (= halvgenomsläppligt) membran
 2. Tillåter passage av endast vissa molekyler

Proteiner utanpå membranet (extrinsic proteins )

 1. Kan lätt avlägsnas med ändrat pH

Proteiner ligger inbäddade i cellmembranet (intrinsic proteins )

 1. Svårare att avlägsna
 2. Man måste använda opolära lösningsmedel för att lösa upp cellmembranet och därmed lösa proteinerna.

Membranproteinerna är viktiga!

 1. Sköter bakteriens metabolism
 2. Transportproteiner
 3. Bygger upp cellvägg

Invaginationer (membransäckar)?

 1. Kan mycket väl vara preparatoriska artefakter!
 2. Se t.ex. om mesosomen på Wikipedia .

Cellmembranet är inte som t.ex. en påse!

 1. En påses struktur är statisk
 2. Cellmembranet flyter faktiskt omkring (se nedan)!

Cellväggen

Peptidoglykan.Peptidoglykan.Har till uppgift att ge bakterien form, stadga och stöd.

Cellvägg finns både hos eubakterier, arkéer och eukaryoter. Den kemiska uppbyggnaden skiljer sig dock avsevärt.

Kort repetition: Principen för gramfärgning - denna beror förmodligen på cellväggstrukturen hos de olika bakterierna.

Bakterier kan alltså delas in i grampositiva (G+) och gramnegativa (G-)

Grampositiva bakterier

Cellhöljet hos en grampositiv bakterie. Cellhöljet hos en grampositiv bakterie.

Innerst, ett cellmembran

Utanför, en cellvägg. Den består av ett tjockt lager peptidoglykan

 1. Långa polysocker-kedjor
 2. Vart femte socker (N-Acetylmuraminsyra) bundet till en annan kedja med en pentaamin (pentapeptidkedja)
 3. Cellväggar av peptidoglykan finns endast hos bakterier.
 4. Däremot har inte alla bakterier peptidoglykanväggar
 5. Cellväggen kan vara upp till 40 lager tjockt peptidoglykanlager hos G+-bakterier

Cellhöljet hos en grampositiv bakterie (Bacillus coagulans).Cellhöljet hos en grampositiv bakterie (Bacillus coagulans).

Gramnegativa bakterier

Innerst, ett cellmembran

Därefter ett tunt lager peptidoglykan (ofta bara 1 (ett) lager)

Det binder till lipoproteiner i ett yttre cellmembran

Utrymmet mellan det inre och yttre cellmembranet kallas det periplasmiska rummet

 1. Här finns ofta hydrolytiska enzymer, som ingår i cellandningen
 2. Cellandningen är oftast kopplad till det inre plasmamembranet

Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie. Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie.

På utsidan av det yttre cellmembranet finns lipopolysackarider (LPS), som är bundna till lipoproteiner. Dessa är ofta starkt antigena, eftersom de endast finns hos bakterier.

LPS kan fungera som toxiner, då de kan vara toxiska (giftiga) för värdorganismen. Eftersom de sitter instuckna i det yttre plasmamembranet, kallas de endotoxiner.

Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie (Aquaspirillum serpens).Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie (Aquaspirillum serpens).

Arkéer

Arkéer har ingen N-acetylmuraminsyra (NAM), istället annan kemisk uppbyggnad av cellväggen.

Alla bakterier har inte cellvägg

Mollicutes saknar cellvägg, men plasmamembranet är förstärkt med steroler (t.ex. kolesterol)

Mycoplasma pneumoniae (som hör till klassen Mollicutes) orsakar primär atypisk lunginflammation. Någon som haft den?

 1. Pleomorf, d.v.s. den kan anta nästan vilken form som helst
 2. De minsta organismer man känner till som kan föröka sig utanför andra celler