Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Arkéer

Har en annorlunda cellstruktur och ovanlig cellkemi jämfört med andra bakterier.

Kan delas in i fem grupper:

 1. Halofila
 2. Termoacidofila
 3. Metanogena
 4. Sulfatreducerande arkéer
 5. Arkéer utan cellvägg

Här och nu koncentrerar vi oss på de tre första grupperna.

Halofiler

Den höga salthalten i Döda havet gör att vattnet får hög densitet, och att det blir mycket lätt att flyta i det.Den höga salthalten i Döda havet gör att vattnet får hög densitet, och att det blir mycket lätt att flyta i det. "Saltälskare"

Kräver mycket höga saltkoncentrationer för att kunna leva - 2..5M

Finns t.ex. i Great Salt Lake (USA) och Döda havet

Termoacidofila

"Värme- och syraälskande"

Klarar ofta inte mindre än 40°C.

Trivs bäst i 60-80°C, pH 1-2.

Gejsern "Old faithful" i Yellowstone National Park. Gejsern "Old faithful" i Yellowstone National Park.

Har hittats i en gejser i Yellowstone National Park i USA.

 
 1. Denna har fått namnet Sulfolobus, och oxiderar svavelväte till svavelsyra.
 2. Sulfolobus skulle i princip kunna användas till att utvinna metall ur sulfidmalmer (tyvärr inte lönsamt än).

Metanogena arkéer

Obligata anaerober

Tillverkar metan av andra organismers fermentationsprodukter

 • Fermentation = jäsning
 • 4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O

Var hittar man metanogena arkéer?

Sump- och träskmarker

Våmmen är den stora strukturen markerad med ett V.Våmmen är den stora strukturen markerad med ett V. Som endosymbionter i protozoer i våmmen hos idisslare

 1. Endosymbiont = lever i symbios med en annan organism, inuti den organismen
 2. Protozo = encelliga djur
 3. Våmmen = en av kossans magar
 4. Idisslare = djur som t.ex. ko, som idisslar maten

Metan är en s.k. växthusgas...

Methanospirillum hungatii. Methanospirillum hungatii.

Eocyter

Ett fjärde organismrike?

Extrema termofila svavelomvandlande arkéer

En del forskare: "Skiljer sig mycket från eukaryoter, eubakterier och övriga arkéer."

 1. Därför bör de bilda ett eget organismrike?

Sista ordet ännu inte sagt...

Hur bakterier är släkt med andra organismer

Woeses fylogenetiska träd. Woeses fylogenetiska träd.

Alla organismer har en gemensam förfader

Progenot = föregångare

Bakterierna "avvek" först

Arkéerna och eukaryoterna skildes åt senare

Hur eukaryoterna uppstod

Mitokondrier

 1. Hos alla eukaryoter
 2. Cellens "kraftverk"
 3. Endosymbios med eubakterier som liknar dagens purpurbakterier

Kloroplaster

 1. Endast hos växter
 2. Sköter fotosyntesen
 3. Endosymbios med eubakterier som liknar dagens cyanobakterier