Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mikrobiologi

Administration

Bakteriers morfologi & släktskap. Gramfärgning - Hur man kan se bakterier

Artikelindex

Hur man kan se bakterier

Ofärgade bakterier kan vara svåra att se i mikroskopet

Organiska färgämen avhjälper detta!

Färgämnen

Tillsats av kristallviolett. Positivt laddade eller basiska färgämnen färgar in

 1. DNA
 2. RNA
 3. vissa proteiner

Exempel: Kristallviolett

Negativt laddade eller sura färgämnen färgar in positivt laddade proteiner

 • Exempel: Fuchsin

Cellmembran kan färgas in med fettlösliga färgämnen

Två typer av infärgning: Negativ och positiv infärgning

Negativt infärgade kocker. Negativ infärgning

 1. Bakgrunden färgas, t.ex. med nigrosin
 2. Bakterierna förblir ofärgade

Positiv (direkt) infärgning

 1. Själva bakterierna färgas in
  • Men färgämnet kan förstås vara positivt eller negativt laddat!
 2. Bakgrunden förblir ofärgad

Gramfärgning

Viktig färgningsmetod, därför att den visar på olika grundläggande strukturella skillnader hos bakterier

Dansken Hans Christian Gram införde metoden

Med hjälp av denna infärgning kan bakterier delas in i gramposititva (G+) eller gramnegativa (G-)

Hur man gör

 1. Principen för gramfärgning. Fixering
 2. Infärgning
  • Kristallviolett eller eller annat basiskt färgämne
 3. Jodbehandling
  • Tillsats av jod-jodkaliumlösning (Lugols lösning)
  • Jod-färgkomplex bildas i cellen.
 4. Avfärgning med EtOH
  • Gramnegativa avfärgas
  • Grampositiva behåller det violetta färgkomlexet
 5. Motfärgning (kontrastfärgning) med t.ex. safranin (röd)
  • Avfärgade bakterier (gramnegativa) får ny färg
  • Icke avfärgade bakterier (grampositiva) behåller sin violetta färg

Varför avfärgas de grampositiva cellerna inte av etanolen?

Förmodligen beror det på att de har annorlunda kemisk struktur på cellväggen än de gramnegativa

Gramnegativa har högre halt lipider i cellväggen

 • Dessa kan möjligen lösas av EtOH, och öka porositeten i cellväggen
 • Den ökade porositeten skulle möjliggöra för färgkomplexet att lakas ur.

Gramfärgade Bacillus subtilis. Gramfärgning har stor betydelse för att snabbt kunna klassificera vissa patogena bakterier

Några grampositiva bakteriesläkten

 1. Bacillus
 2. Lactobacillus
 3. Streptococcus

Gramfärgade Lactobacillus sp.

Några gramnegativa släkten

 1. Enterobacter
 2. Escherichia
 3. Pseudomonas
 4. Salmonella

Gramfärgade Escherichia coli.

| ▶

 

   

Också intressant: