Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Avkapsling
  1. Proteinhöljet måste bort!
  2. Kan ske t.ex. genom att cellen börjar bryta ner innehållet i endocytosblåsan – cellen ”tror” den har fått mat!
 2. Replikation
  1. DNA-virus: I cellkärnan
   1. Många DNA-virus: Rolling circle-mekanism
    1. Linjärt DNA görs först cirkulärt
    2. Rita upp ”rolling circle”-mekanism!
  2. RNA-virus: Kan starta redan i cytoplasman
   1. ssRNA: Antingen kopieras direkt
   2. Retrovirus: omvänt transkriptas gör om RNA → DNA, som sedan är mall för replikationen
  3. Provirus
   1. Retrovirus, som skrivits om till DNA
   2. DNA:t har satts in i värdcellens genom
   3. Proviruset replikeras med resten av cellen
   4. Retrovirus saknar korrekturläsningsförmåga
    1. Tar ibland med sig bitar av cellens genom
    2. Tros kunna orsaka cancer
 3. Syntes av viusspecifika proteiner
  1. Transkription av DNA → mRNA
  2. Translation av mRNA → proteiner
 4. Sammansättning
  1. Proteiner → kapsomerer
  2. kapsomerer + nukleinsyra → komplett viron
  3. Sammansättningen sker oftast spontant
 5. Frisläppande
  1. Lysis
  2. Exocytos (membranförsedda virus)

Värdcellens öde

 
 1. Icke-mottaglig cell?
  1. Inget händer!
  2. Annars: produktiv infektion
 2. Produktiv infektion
  1. Lytisk infektion
   1. Virusförökning
   2. Frisläppande
    1. Lysis
    2. Exocytos
  2. Latent infektion
   1. Viruset bevaras
   2. Virusets genom inkorporeras i värdcellens
   3. Kan övergå till lytisk infektion
  3. Mutation → tumörcell
 3. Jämför bild s. 119!