Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Svininfluensa-virus. Svininfluensa-virus.

 1. Vad är virologi?
  1. Läran om virus, förstås! 😊
 2. Så, vad är ett virus f'nåt? (Fråga eleverna!)
  1. Ordet ”virus” är latin, och betyder ”gift”
  2. Att en mikroorganism är virulentbetyder inte att den innehåller virus, utan att den har förmåga att framkalla sjukdom
   1. Bakterier kan alltså mycket väl vara virulenta!
  3. En riktigt krånglig definition, men icke desto mindre adekvat:

   Virus är obligata intracellulära parasiter.

  4. Vad betydde nu detta?
   1. Intracellulär: Inne i celler
   2. Obligat: Tvunget
   3. Parasit: Som parasiterar på en annan organism
   4. En obligat intracellulär parasit: En organism som måste parasitera inuti en cell (s.k. värdcell) för att kunna fortplanta sig.
  5. Det finns även en del bakterier, som är intracellulära obligata parasiter. Men en viktig skillnad är denna:
   1. Virus saknar alltid ribosomer och har endast i undantagsfall enzymer
    1. Fråga eleverna, vad är ribosomer...?
    2. Vad är enzymer...?
 3. Är virus levande?
  1. Nej!
   1. Eftersom de inte har någon egen enzymatisk aktivitet, räknar man dem idag vanligtvis inte som levande.
  2. Dock innehåller de nukleinsyra (1 (en) av följande fyra former; olika för olika virus):
   1. Dubbelsträngat DNA (dsDNA)
   2. Enkelsträngat DNA (ssDNA)
   3. Dubbelsträngat RNA (dsRNA)
   4. Enkelsträngat RNA (ssRNA)
  3. Nukleinsyran är omgivet av ett slags protein
  4. Hos vissa virus är det också omgivet av ett membranliknande hölje, ”knyckt” från värdorganismens celler.
 4. I Linda Ekenstiernas bok s. 102 står det: "Virus representerar levande material eftersom det kan dirigera sin egen nybildning." Detta är, som ni förstår en sanning som kräver viss modifikation. Eller i alla fall viss eftertanke.
 5. Några viktiga (intressanta) årtal

  1884: Pasteur identifierar rabies

  1886: Mayer identifierar mosaiksjuka hos tobaksplantor

  1892: Iwanowsky misslyckas med att filtrera bort virus, då dessa är så små att de inte går att filtrera bort!

  1898: Beijerinck finner att virus endast kan föröka sig i levande celler

  1915: Twort upptäcker bakteriofager

  1942: Första fotot av ett virus

  1980 (c:a): HIV, AIDS identifieras

  1980 (c:a): Prioner identifieras

  1994: Prioner kopplas till ”Galna ko-sjukan” (BSE) och Creutzfeldt-Jacobs sjukdom