Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mjältbrand

Orsakas av Bacillus anthracis

Smittar via

 1. hudkontakt
 2. inhalering av sporer

När man blir smittad

 1. Snabb tillväxt av bakterien
 2. Bakterien producerar också giftet anthrax-toxin.

Mjältbrandssporer har använts i biologisk krigsföring

Till statliga institutioner i USA strax efter attacken mot WTC den 11 september 2001

Biologisk krigsföring inget nytt...

 1. Liken kastades in över murarna vid en belägring...
 2. Biologisk krigföring Japan mot Kina
  • Bomull preparerad med mjältbrandssporer spreds ut
  • Än idag skördar detta offer

Robert Koch (1843-1910)

Lyckades isolera mjältbrandsbakterier (Bacillus anthracis) från mus död i mjältbrand

Lyckades bevisa att mjältbranden orsakades av bakterien!

 1. Tog mjälte från död mus
 2. Odlade mjältbrandsbakterier från denna
 3. Infekterade frisk mus med bakterier
 4. Musen dog
 5. Isolerade åter mjältbrandsbakterier från den "nydöda" musen
Kochs försök med mjältbrandsbakterier bevisade att mjältbrand orsakas av en bakterie, Bacillus anthracis.Kochs försök med mjältbrandsbakterier bevisade att mjältbrand orsakas av en bakterie, Bacillus anthracis. Robert Koch i sitt laboratorium. Robert Koch i sitt laboratorium.

Kochs postulat

Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Kochs_postulat:

 1. Organismen måste finnas i alla sjuka patienter men inte i några friska.
 2. Måste kunna isoleras och växa i en kultur.
 3. Infekteras en frisk individ med organismen måste den infekterade bli sjuk.
 4. Man måste kunna isolera samma organism från den nyss infekterade värden.

Medicinsk bakteriologi

Aha! Bakterier kan orsaka sjukdomar

Let's go explore!

Medicinska centra: Pasteur-institutet i Paris. Pasteur-institutet i Paris.

 1. Pasteur-institutet i Paris
 2. Koch-insitutuet i Berlin

Mängder av bakteriella sjukdomar karakteriserades (se s. 22 i läroboken)

Förbyggande åtgärder kunde sättas in

 1. Hygien
 2. Smittskydd
 3. Vaccination (så småningom)
 4. Penicillin (så småningom)

Tuberkulos

En ärvd förbannelse?

 

Vissa familjer/typer av människor tycktes vara oftare drabbade

 • Fattiga, trångbodda, alkoholiserade, stora barnkullar...

Nu vet vi: Tuberkelbacillerna trivs i mörka, fuktiga miljöer

 • Typiska arbetarklassmiljöer under 1800-1900-talet!

Koch arbetade i elva år med att finna tuberkelbacillerna

Mycobacterium tuberculosis.Mycobacterium tuberculosis.De två sista åren på heltid

Mars 1882 fann han vad han sökte i upphostat slem från en TBC-patient

Forskarens verklighet: Ett svar ger upphov till tusen nya frågor

 1. Hur sprids TBC?
 2. Hur kan man undvika att bli smittad?
 3. Om man blir smittad, hur kan man bota?
 4. Kan eleverna komma med fler frågor?

Mikrobiologins utveckling under 1900-talet

Mikrobiologi är knappt biologi

"Grön" biologi och "vit" biologi vitt skilda åt!

Gentekniken utvecklas

1944 visar Avery, MacLeod & McCarty på transformation, och att DNA är den informationsbärande molekylen.

 1. Bakterier tar upp extracellulärt DNA
 2. "Förvandlas" (transformeras) - d.v.s. får nya egenskaper

Griffiths experiment med möss. Griffiths experiment med möss.

DNA-molekylen struktur & funktion blir uppenbara

Studier på bakterier ⇒ förståelse för hur allt liv fungerar!

Biologisk krigföring

Internationella konventioner förbjuder B-stridsmedel

Forskning på B-stridsmedel dock tillåtet

Spruckna blåsor på klövar från en gris med mul- och klövsjuka.Spruckna blåsor på klövar från en gris med mul- och klövsjuka.Även Sverige forskar på B-stridsmedel.

Målet: Att skydda mot B-stridsmedel.

Måltavlor:

 1. Människor (förstås!)
 2. Dricksvatten
 3. Jordbruk

Bioterrorism

Mjältbrandssporer i USA och under andra världskriget.

Smittkoppor?

 1. Officiellt utrotade
 2. Finns dock kvar på vissa lab

Mul- och klövsjuka? Fågelinfluensa?