Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. HIV-virionets uppbyggnad. Virion = komplett viruspartikel.
  1. En? Ett? Jag skulle nog säga ett virion, fastän det står en virion i boken.
 2. Hur stora?
  1. 20 nm till 300 nm.

   Jfr. bakterier – i μm-storlek

  2. Jämförelsevis mycket liten mängd arvsmassa: 5-200 gener
   1. Jfr. E. coli c:a 3000 gener
   2. Jfr. Homo, c:a 30 000 gener.
 3. Hur är de uppbyggda?
  1. Rita upp en typisk viruspartikel:
   1. Nukleinsyra
    1. Kan vara RNA/DNA
    2. Kan vara ss/ds
    3. Kan vara linjär/cirkulär

    Ex:

    Herpesvirus: lin dsDNA

    Retrovirus: lin ssRNA

    Fag M13: cirk ssDNA

   2. Kapsid
    1. Proteinhölje
    2. Består av många enheter av samma protein, kallas kapsomerer.
   3. Membranliknande hölje
    1. Inte hos alla virus!
    2. Stulet från värdcellen
    3. Effektivt skydd mot värdorganismens immunförsvar!
 4. Hur ser de ut?
  1. Polyedriska
  2. Helixformade
  3. Binala
   1. Nästan enbart hos fager