Tips: Det virtuella Bakterie-ID-laboratoriet

Det virtuella Bakterie-ID-laboratorietVad är detta? Det virtuella Bakterie-ID-laboratoriet är en sajt där man kan stiga in i ett virtuellt laboratorium och utföra ett experiment med bakterier. Själva experimentet går ut på att identifiera en okänd bakterie genom sekvensanalys.

Hur kan man använda det virtuella Bakterie-ID-laboratoriet i undervisningen? Vid identifikationen av den okända bakterien får man gå igenom hela proceduren från preparation av DNA, PCR, sekvensering och analys, något som man normalt inte har tillgång till i en labsal på ett gymnasium.

Sajten är så pass lättnavigerad att man kan använda den som en introduktion till de olika teknikerna innan man går in på detaljerna i den egna undervisningen, och kanske utför något av stegen på skolans lab.

Länk: hhmi.org/biointeractive/vlabs/bacterial_id/