Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Universums historia

G-frågor

 1. Vad var ”The Big Bang” (Den Stora Smällen)?
 2. Vilka grundämnen hittar man mest av i en ordinär stjärna?
 3. Vad finns det för ”bränsle” i en stjärna?
 4. Hur förbrukas bränslet i stjärnan?
 5. Vilka planeter består vårt solsystem av?
 6. Vad är en komet?

VG-frågor

 1. Beskriv hur man kommit fram till teorin om Den Stora Smällen!
 2. Beskriv hur det går till när en stjärna föds!
 3. Beskriv hur det går till när en stjärna dör!
 4. Redogör för hur man tror att vårt solsystem en gång bildades!
 5. Vad är en protoplanetär skiva?
 6. Vilken betydelse tror man att kometer hade vid bildningen av jorden?

Människan i universum

G-frågor

 1. Vad innebär det att en världsbild är
  1. Geocentrisk?
  2. Heliocentrisk?
 2. Vem var Kopernicus?
 3. Vem var Tycho Brahe?
 4. Vem var Johannes Kepler?
 5. Vem var Galileo Galilei?

VG-frågor

 1. Vad fick de ”gamla grekerna” att tro på en geocentrisk världsbild?
 2. På vilket vis bidrog
  1. Kopernicus
  2. Brahe
  3. Kepler
  4. Galilei

  till att stärka den heliocentriska världsbilden?

Solen och rymden

G-frågor

 1. Vad är ett ljusår?
 2. Vad är ”Vintergatan”?
 3. Ungefär hur stor räknar man med att Vintergatan är från kant till kant?
 4. Ungefär på vilket avstånd från Vintergatans centrum ligger vår sol?
 5. Vilka är planeterna som ingår i vårt solsystem?
 6. Vad är ett svart hål?

VG-frågor

 1. Vad händer med ljus som träffar ett svart hål?
 2. Vad händer med ljus som passerar ett svart hål lite vid sidan av?

Människans strålningsmiljö

G-frågor

 1. Ge exempel på någon typ av elektromagnetisk strålning
 2. Vad består elektromagnetisk strålning av?
 3. Hur fort färdas ljuset?
 4. Vad är ett spektrum?

VG-frågor

 1. Rangordna följande typer av elektromagnetisk strålning efter eneriinnehåll, med den energirikaste först och den energifattigaste sist: röntgenstrålning, synligt ljus, mikrovågor, gammastrålning, UV-ljus, IR-strålning, radiovågor.
 2. Förklara varför himlen är blå, medan solnedgångar är rödare i färgen.
 3. Vad skiljer ett kontinuerligt spektrum från ett diskontinuerligt?
 4. Förklara hur man kan avgöra vilka ämnen som finns i en stjärna!

Atmosfären

G-frågor

 1. Vilken är den vanligaste gasen i atmosfären?
 2. Vilka ämnen återfinns i
  1. troposfären?
  2. stratosfären?
  3. jonosfären?
 3. I vilken del av atmosfären återfinns
  1. moln?
  2. väder?
  3. vattenånga?
  4. norrsken?
  5. ozonskiktet?
  6. syrgas?
  7. 80% av vikten?
 4. Vad är freon?

VG-frågor

 1. Varför är ozonskiktet nödvändigt för livet på jorden?
 2. Hur bildas norrsken?
 3. Vad är växthuseffekten?
 4. Vilken inverkan har växthuseffekten på livet på jorden?
 5. Hur kan man göra för att snabbast möjligt förstöra ozonskiktet?
 6. Hur bildas marknära ozon?
 7. Varför är marknära ozon skadligt?