Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

universumSamtliga svar ska skrivas på detta papper. Tid: 60 minuter

Del Ia. Para ihop rätt alternativ!

 1. Para ihop rätt historisk person med rätt alternativ till höger genom att skriva rätt bokstav i fältet framför påståendet i den högra kolumnen! En av ”gubbarna” ska vara med på två ställen, och två av ”gubbarna” blir över, d.v.s. ska inte paras ihop med något alternativ alls! (3p)
  a. Aristoteles
  b. Kopernikus
  c. Kepler
  d. Tycho Brahe
  e. Galilei
  f. Newton
  g. Darwin

  ____

  Beräknade att planeterna rör sig i elliptiska banor runt solen

  ____

  Gjorde noggranna mätningar på planeternas banor, men anslöt sig aldrig till den heliocentriska världsbilden.

  ____

  Var den första att se att Jupiter har egna månar, och drog därmed slutsatsen att jorden inte kan vara alltings centrum.

  ____

  Menade att solen och planeterna rör sig i perfekt cirkelrunda banor runt jorden.

  ____

  Var en av de första att göra mätningar på planeter, och att föreslå att solen befann sig i solsystemets centrum.

  ____

  Var en av de första att hävda att vetenskap måste baseras på mätresultat och fakta från experiment

Del Ib. Ringa in de korrekta alternativen!

 1. Vilka tre påståenden om rymden och vårt solsystem är sanna? (2p)
  1. Ljus från en ljuskälla som rör sig bort från oss förskjuts åt det blåa hållet.
  2. "Bränslet" i en stjärna består av väte.
  3. I solen förbränns ”bränslet” på samma sätt som ett vedträ som brinner eller bensin i en bilmotor.
  4. Pluto räknas numera som en dvärgplanet.
  5. När vår sol så småningom dör, kommer den först att svälla upp till en röd jätte.
  6. När vår sol så småningom dör, kommer den till slut att omvandlas till ett svart hål.
 2. Vilka tre påståenden om solen och rymden är sanna? (2p)
  1. Vår sol ligger i utkanten av vintergatan.
  2. Ett ljusår är den sträcka ljuset hinner färdas på ett år.
  3. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan solen och jorden.
  4. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan solen och vintergatans centrum.
  5. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan de yttre kanterna på vintergatan.
  6. Svarta hål är så tunga, och har så kraftig gravitation, att inte ens ljus kan ta sig ut från dem.
 3. Vilka tre påståenden om människans strålningsmiljö är sanna? (2p)
  1. All elektromagnetisk strålning är skadlig för växt- och djurlivet (inklusive människan).
  2. Synligt ljus är inte elektromagnetisk strålning, utan en annan typ av strålning.
  3. Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning.
  4. Ju längre våglängd den elektromagnetiska strålningen har, desto högre energi har den.
  5. Mikrovågor har längre våglängd än synligt ljus.
  6. Blått ljus har högre energiinnehåll än rött ljus.
 4. Vilka tre påståenden om atmosfären är sanna? (2p)
  1. Ozon som bildats i jonosfären är skadligt för växt- och djurlivet på marken.
  2. Ozon som bildats i stratosfären skyddar växt- och djurlivet på marken från skadlig UV-strålning.
  3. När ozonet i stratosfären träffas av solvinden, glöder det och bildar norrsken.
  4. Utan växthuseffekten skulle temperaturskillnaden mellan natt och dag vara mycket mindre än de är idag.
  5. Koldioxid och metangas är exempel på gaser som ökar växthuseffekten.
  6. Freoner kan bryta ner ozonet i atmosfären.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. Förklara varför himlen är blå, men solnedgångarna är mera röda! Rita gärna en bild som hjälper till att förklara. (3p)
 2. Redogör för den heliocentriska och den geocentriska världsbilden och vad som skiljer dem åt! (3p)
 3. Beskriv hur det gick till när vår egen sol + vårt solsystem föddes! Rita gärna en eller flera bilder som hjälper till att förklara. (4p)

Del III. Bonusfråga

Besvara denna fråga endast om du är färdig med allting annat på provet, och just inte har något annat att göra tills provtiden är slut och jag släpper iväg er. Frågan kommer inte på något sätt att ingå i ditt betygsunderlag, så det spelar ingen roll för ditt betyg om du besvarar frågan eller ej.

 1. Fanns det någon fråga som du tyckte saknades i detta prov? Skriv i så fall den frågan, och skriv också svaret på den!