Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Information

Kursen i Naturkunskap A ges inte längre, och den här sidan uppdateras inte längre. För en mycket bättre sida om havet som ekosystem, se istället den här länken.

Oceaner

Fråga: Vilket innehåller mest vatten – en gurka eller vattnet i atlanten? 😉

Oceanerna har en salthalt på ungefär 3,5%

  • Na+-, Cl-joner + andra joner

Tillgången på ljus begränsar algernas utbredning

  • Mycket klara vatten – 100-tal meter till kompensationsnivån (vissa tropiska vatten)
  • Kustnära områden – 10-20 meter till kompensationsnivån

Fråga eleverna, vad betyder detta om hur ljus resten av oceanerna är?

Östersjön – ett innanhav

Fråga eleverna, vad är ett innanhav?

  • Ett hav, som bara har liten/smal kontakt med de stora haven.

Andra innanhav: Medelhavet, Svarta havet

Bräckt vatten

Saltvatten: Mer än 3,0% salthalt

Sötvatten: Mindre än 0,05% salthalt

Däremellan: Bräckt vatten

Östersjön innehåller bräckt vatten. Fråga eleverna, be dem diskutera, varför är det så?

  • Var i Östersjön är vattnet alltså saltast/sötast?

Be eleverna diskutera hur djur från Atlanten bör trivas i Östersjön, där salthalten är lägre!

Exemplet blåmusslor

Stora på västkusten

Små på östkusten

Fråga eleverna, varför finns de ändå på östkusten?

  • Det saknas predatorer!