Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Klimat och ekosystem

 1. Vind & vatten
  1. Leder till uttorkning
  2. Få insekter
  3. Ej högvuxna växter
 2. Ljus
  1. Ljuskänsliga
   1. Ex. Vitsippor om våren
  2. Ej så ljuskänsliga
   1. Ex. Skogsbingel senare på sommaren
 3. Temperatur
  1. Fåglar behöver mycket näring
  2. Växelvarma djur (grodor, ödlor) måste uppsöka frostfria omr.
   1. Dvala

Fem växtzoner (vegetationsregioner) i Sverige

 
 1. Tillväxten varierar med
  1. höjden över havet
  2. Hur långt norrut det är

Vegetationsregioner i SverigeVegetationsregioner i Sverige

 1. Kalfjället
  1. Kallt!
  2. Tunt jordskikt
  3. Artfattigt
 2. Fjällbjörkskogen
  1. Fjällbjörkarna är tåliga
Kalfjäll (bortom fjällbjörkarna).Kalfjäll (bortom fjällbjörkarna). FjällbjörkskogFjällbjörkskog.
Barrskog – Taiga. Barrskog – Taiga. Bokskog – Södra lövskogsregionen. Bokskog – Södra lövskogsregionen.
 1. Norra barrskogsregionen
  1. "Taigan"
  2. Gran & tall vanligast
  3. Björk & asp förekommer
 2. Södra barrskogsregionen
  1. Gränsen norrut utgörs av ekens naturliga nordgräns
  2. Gran & tall vanligast
  3. Inslagen av lövträd ökar
 3. Södra lövskogsregionen
  1. Huvudsakligen lövträd
  2. Förekommande barrträd vanligen inplanterade