Lär dig visa globala trender med rörlig grafik från Gapminder

Vad är detta? Med hjälp av Gapminder Desktop kan du nu visa globala trender från Gapminder utan att behöva vara uppkopplad mot nätet. Du kan spara listor med dina favoritgrafer och (naturligtvis) automatiskt vara uppdaterad med den senaste versionen.

Hur kan man använda Gapminder Desktop i undervisningen? Gapminder är ett fantastiskt sätt att visa hur världen har förändrats de senaste 100-150 åren. Det mesta handlar kanske inte så mycket om naturvetenskap, men jag tror ändå att detta är intressant för många, då kopplingen mellan exempelvis befolkningsstatistik - hållbart samhälle - miljökunskap - biologi inte känns avlägsen.

Ett tips är att ge eleverna i uppdrag koncentrera sig på ett givet land och en given parameter, och be dem studera detta över tid. Därefter får de presentera den rörliga grafen för resten av klassen tillsammans med två funderingar: Vad var det som hände med det landet, och varför hände det som hände.

Länk: gapminder.org/desktop