Hands-on Universe header. Vad är detta? Hands-on Universe är ett nätbaserat utbildningsprogram som låter elever upptäcka universum genom att applicera koncept från astronomi, naturvetenskap, matematik och teknologi. Via internet kan deltagare världen över få tillgång till teleskop och teleskopbilder. Med hjälp av ett användarvänligt program kan eleverna själva processa bilderna och studera dem.

Hur kan man använda Hands-on Universe i undervisningen? Hands-on Universe har naturligtvis sin givna plats på kurser i astronomi eller astrofysik. Men också på andra kurser, där astronomi ingår som en mindre del (exempelvis Naturkunskap A) kan både elever och lärare ha glädje av Hands-on Universe.

Länk: handsonuniverse.org