Universums skala.

Vad är detta? Universums skala är en interaktiv sajt som låter dig zooma in eller ut på olika saker i universum. Den sträcker sig ända från plancklängden (c:a 10-35 m) upp till och med universums beräknade storlek (c:a 1029 m). Den finns på en rad olika språk, bland annat svenska.

Hur kan man använda "Universums skala" i undervisningen? Universums skala är som en interaktiv version av "Tiopotenser: Powers of 10", och lämpar sig nog bäst som demonstration i klassrummet. Det hindrar dock inte att man kan sitta alldeles själv och förundra sig över hur stort universum är, och hur små atomer är!

Länk: htwins.net/scale2