Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Alla svar ska skrivas på det här pappret.

 1. Vilka mindre molekyler är följande makromolekyler uppbyggda av?
  1. fetter (1p)
  2. proteiner (1p)
  3. DNA (1p)
  4. polysackarider (1p)
 2. Vilka strukturer finns i bakterier, djurceller och växtceller? Sätt kryss i rätt kolumn. Varje struktur kan finnas i en, två eller alla tre celltyperna.

  För poäng krävs det att du har satt kryss på alla ställen det ska vara, men inga kryss där det inte ska vara något. (11p)
 

bakterier

djurceller

växtceller

Cellmembran

 

 

 

Cellvägg av cellulosa

 

 

 

Cytoplasma

 

 

 

DNA

 

 

 

Cellkärna

 

 

 

Vakuol

 

 

 

Mitokondrier

 

 

 

Kloroplaster

 

 

 

Flagell

 

 

 

Endoplasmatiskt nätverk (ER)

 

 

 

Ribosomer

 

 

 

 1. Mikroskop Beskriv kortfattat (med 1-2 meningar) vad följande strukturer har för funktion i cellen:
  1. Kloroplast (1p)
  2. ATP (1p)
  3. Mitokondrie (1p)
  4. Flagell (1p)
  5. Ribosom (1p)
 2. Titta på bilden här till höger. Vad heter de angivna prylarna på mikroskopet? (3p)
  1. Pryl 1:
  2. Pryl 2:
  3. Pryl 3:
 3. Titta på bilden här till höger. Vad gör man med prylarna som finns vid siffra 4 och 5? (2p)
 4. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Ta hjälp av endosymbiontteorin, och förklara varför man tror så! (4p)