Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lämna minst 3 cm marginal i högerkanten. Glöm inte skriva namn och klass på alla papper!

 1. Rita en eukaryot cell! Välj ut 8 olika strukturer i den cell du ritat, och förklara vad de har för uppgift i cellen. (16 poäng)
 2. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  3’-TACAAGACCGTCATG-5’

  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (2 poäng)
  2. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (2 poäng)
 3. Det s.k. trp-operonet hos E. coli-bakterien, innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan. Beskriv och förklara vad som händer på DNA-nivå om du har odlat E. coli i en tryptofanfattig miljö, och plötsligt flyttar över dem i en tryptofanrik miljö. Rita gärna en bild! (6 poäng)
 4. Bilden nedan är från er laboration på mitos. Välj ut en av de markerade cellerna A, C eller D (ej B). Förklara vad man ser på bilden, vad som är karakteristiskt för detta stadium, och när i mitosen det uppträder! (4 poäng)

  Vad visas på bilden?Vad visas på bilden?