Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

DNA-molekylens struktur och funktion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vilka DNA-molekylens funktioner är.
     
 1. Jag vet vilka kvävebaser som ingår i DNA.
     
 1. Jag vet vilka kvävebaser som basparar med varandra.
     
 1. Jag vet vad ett histon är.
     

Transkription

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad proteiner är uppbyggda av.
     
 1. Jag vet vad ett RNA-polymeras är.
     
 1. Jag vet vad som händer i en transkriptionsbubbla.
     
 1. Jag vet vad som skiljer RNA från DNA.
     

Hur mRNA-molekylen mognar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad skillnaden på exon och intron är.
     
 1. Jag kan förklara hur splitsning går till.
     

Translation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad mRNA-molekylen har för funktion.
     
 1. Jag vet vad tRNA-molekylerna har för funktion.
     
 1. Jag vet vad ribosomen har för funktion.
     
 1. Jag vet vad som sker i ribosomens E-, P- och A-plats.
     
 1. Jag vet vad rRNA-molekylerna har för funktion.
     
 1. Jag kan använda den genetiska koden för att translatera mRNA till protein.
     

Hur RNA-syntesen regleras

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför RNA-syntesen måste regleras.
     
 1. Jag vet hur en repressor fungerar.
     
 1. Jag kan förklara hur syntesen av laktas-enzymet regleras (negativ reglering).
     

Hur DNA-molekylen replikeras

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för cellcykelns delar.
     
 1. Jag kan rita upp en replikationsgaffel.
     
 1. Jag vet vad följande har för funktioner i replikationen:
  1. DNA-polymeras
  2. Helikas
  3. Ligas
  4. Primas
     
 1. Jag kan förklara varför komplementära DNA-strängar leder till att DNA-molekylen kan kopieras.
     
 1. Jag vet vad skillnaden på släpande och ledande sträng är.
     

Mitos

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som händer i cellcykelns olika delar.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer i mitosens olika delar.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på delningskromosomer och kromosomer.
     
 1. Jag vet vad det är för likhet mellan systerkromatider och kromosomer.
     

Meios

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad det är för skillnad på diploida och haploida celler.
     
 1. Jag kan förklara varför gameter måste vara haploida.
     
 1. Jag kan redogöra för vad som händer i de olika stegen i meiosen.
     
 1. Jag vet vad överkorsningar är, och när de kan inträffa.
     
 1. Jag kan förklara varför arvsmassan blandas vid meiosen.