Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Medel: 14,83 (10,31/3,83/0,69)

 

Betyg Poäng
E 10,0 varav    
D 15,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
C 19,5 varav 8,5 C- eller A-poäng
B 21,5 varav 2,0 A-poäng
A 25,0 varav 3,0 A-poäng

 

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar) 

 1. En växt, till exempel ett grässtrå.
 2. En växtätare, till exempel en kanin.

Del II. Ringa in de rätta alternativen! 

 1. b, d, e
 2. a, d, f
 3. a, d, e
 4. b, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar på E-nivå: Eleven svarar att det är brunjord som karakteriseras av högre pH eller mer näringsrik eller mer lövträd än podsol. Eleven gör en grov skiss (i ord eller bild) av en brunjordsprofil.

  Svar på C-nivå: Eleven svarar att det är brunjord som karakteriseras av högre pH och mer näringsrik och mer ädellövträd, örter och bredbladiga gräs än podsoljord. Eleven gör en utförlig skiss (i ord eller bild) av en brunjordsprofil.

 2. Svar på E-nivå: Eleven beskriver översiktligt energipyramiden. Eleven drar en enkel slutsats om sambandet mellan energikrav och storlek på en population.

  Svar på C-nivå: Eleven beskriver energipyramiden utförligt, gärna med både bild och ord. Utifrån energipyramiden förklarar eleven varför en rovdjurspopulation alltid är mindre än bytesdjurspopulationen.

 3. Svar på E-nivå: Eleven redogör översiktligt för begreppet J-kurva eller S-kurva. Utifrån detta drar eleven en relevant slutsats om att människans population följer en J-kurva eller en S-kurva.

  Svar på C-nivå: Eleven redogör utförligt för begreppen J-kurva och S-kurva. Utifrån båda de beskrivna kurvorna (då betraktas frågan som komplex) drar eleven en relevant slutsats om att människans population följer en J-kurva eller en S-kurva.

  Svar på A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för begreppen J-kurva och S-kurva. Eleven inser att utifrån de data som ges, går det inte att säga om kurvan följer en J-kurva eller S-kurva. (Därmed blir frågan mycket komplex, och det blir också en ny situation för eleven.) Eleven diskuterar med gott resultat vilka framtida faktorer som skulle kunna bidra till att människans populationskurva så småningom blir en J-kurva eller en S-kurva.