Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Prov 2017-03-02 i Etologi, beteendeekologi och grundläggande ekologi (plus människans evolution) - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26 (12/10/4)
Medel: 20,4 (11,6/7,8/2,0) (B)

 

Betyg

Poäng

E

9,0

     

D

14,0

varav

5,0

A- eller C-poäng

C

18,0

varav

7,5

A- eller C-poäng

B

20,0

varav

2,0

A-poäng

A

23,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1. socker + syre → koldioxid + vatten + energi
 2. Att man lever i ett stabilt parförhållande hela livet ut.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, c, d
 2. a, b, f
 3. d, e, f
 4. b, c, f
 5. a, c, f
 6. a, b, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:
  E – Eleven förklarar översiktligt att det ledde till att människans förfäder började gå på två ben.
  C – Eleven förklarar utförligt vad det fick för konsekvenser utifrån en av punkterna nedan.
  A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad det fick för konsekvenser utifrån båda punkterna nedan.
  • Det blev ett torrare klimat på jorden, varför skogen i Afrika drog sig tillbaka, och det blev mer effektivt att förflytta sig mellan träden på två ben
  • Genom att gå på två ben kunde människans förfäder spara energi, vilket istället kunde läggas på sex och ökad fitness. Att kunna se rovdjur tidigt kan också ha spelat viss roll.
  1. Bedömning:
   E – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosforn/fosfater kommer att ta slut (vilket egentligen inte är helt korrekt).
   C – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosfatproduktionen är som högst, och den därefter kommer att sjunka p.g.a. att fosfatfyndigheter är en ändlig resurs
   A – Eleven förklarar också utförligt och nyanserat hur fosfaterna och tillgången på fosfor hänger ihop i fosforns kretslopp.
   Om eleven har förklarat begreppet ”peak fosfor” på E-nivå men förklarat det utförligt och nyanserat med hjälp av fosforns kretslopp nås högst bedömningen C.
  2. Bedömning:
   E – Eleven för fram enkla argument, och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
   C – Eleven för fram välgrundade argument, och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
   A – Eleven för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.

   Exempel: Eleven tar upp både problematik med övergödning (med konstgödsel) och ekonomiska eller sociala konsekvenser av höjt pris på konstgödsel.

   Eleven tar upp argument för att välja ekologiskt odlad mat framför annan mat.

   Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
| ▶

 

   

Också intressant: