Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 22 (10/9/3)
Medel: 20,3 (10,0/8,0/2,3) – A

 

Betyg

Poäng

E

7,5

     

D

12,0

varav

4,5

A- eller C-poäng

C

15,5

varav

7,0

A- eller C-poäng

B

17,0

varav

1,0

A-poäng

A

19,5

varav

2,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1. Förna
 2. Podsoljord

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, b, e
 2. b, d, e
 3. a, d, e
 4. c, e, f
 5. a, d, f
 6. c, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:
  C – Eleven förklarar utförligt hur älgpopulationen sjunker utifrån två av punkterna nedan.

  • Älgpopulationen beskriver en J-kurva, som kraschar.
  • Den höga älgpopulationen påverkar ekosystemet, så att den tillgängliga födan för älgarna minskar.
  • När födan minskar försämras områdets bärkraft, vilket leder till att ett mindre antal älgar kan överleva på ön.

  A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat hur älgpopulationen utifrån alla tre av punkterna ovan.

  Språk och kommunikation: För att uppnå A-nivå ska svaret innehålla ett diagram likt det här nedan som stöttar förklaringen.
  En J-kurva påverkar områdets bärkraft.

  1. Efter ungefär 14 dagar har den ena populationen (växt B) dött ut helt och hållet.
  2. Bedöming:
   C – Eleven redogör för Gauses princip (att två arter inte kan ockupera samma ekologiska nisch).

   A – Eleven gör också kopplingen att eftersom Gauses princip gäller, så kommer den ena arten att konkurreras ut om ekosystemet inte innehåller mer än en enda ekologisk nisch.